'Een elfstandige thuisverpleegkundige werkt gemiddeld 9 uur per dag en 5 dagen per week. Administratie vraagt nog eens 15 uur per maand aan extra werk.

Laat het duidelijk zijn, de vraag naar (na)zorg aan huis is tijdens de coronacrisis nog toegenomen. Mensen worden na een operatie sneller naar huis gestuurd en oudere mensen blijven langer thuis wonen.

Het belang van thuisverpleging wordt dus steeds groter. Nurstar ging in een onderzoek bij 62 zelfstandige thuisverpleegkundigen peilen hoe zij momenteel hun tijd indelen en hoeveel tijd ze naast hun dagelijkse bezoeken van patiënten nog spenderen aan administratie en andere taken.

De bedoeling van dit onderzoek was om een beeld te krijgen van de werkdruk in de sector, hoe verpleegkundigen hun tijd gebruiken en tegen welke problemen ze aanlopen.'

Indeling werkweek

'De gemiddelde anciënniteit van de ondervraagde thuisverpleegkundigen is 11,5 jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat ze gemiddeld 9 uur per dag spenderen aan het bezoeken van patiënten. Voor 42% van de respondenten loopt die tijd op tot meer dan 10 uur per dag.

Hun werkweek telt gemiddeld 5 werkdagen, maar 26% van de ondervraagden werkt 7 dagen op 7. Dit cijfer toont zeer duidelijk aan onder welke werkdruk vele zelfstandige thuisverpleegkundigen werken.

Tijd per patiënt

Gemiddeld bezoekt een thuisverpleegkundige 22 patiënten per dag. De tijd die ze spenderen per patiënt varieert sterk, afhankelijk van de zorgen die toegediend worden. Gemiddeld ligt de tijd per patiënt rond de 20 à 25 minuten. Uitzonderlijk kan dit oplopen tot 90 minuten voor 1 patiënt.

Bijscholen

Thuisverpleegkundigen dienen naast het bezoek van patiënten ook op de hoogte te blijven van nieuwe technieken in de zorg en evoluties in de wetgeving. Dit is een onvermijdelijkheid in de sector. Ondanks de beperkte mogelijkheden tot fysieke opleidingen de afgelopen jaren, zien we toch dat 93% van de ondervraagden een beurs heeft bezocht of een opleiding heeft bijgewoond.

Het merendeel van de ondervraagden volgden een extra opleiding wondzorg, diabetes of palliatieve zorg in de afgelopen 2 jaar. En dit zowel online als offline.

Administratie

De agenda van een gemiddelde thuisverpleegkundige zit dus zeer vol, maar ook op administratief vlak worden de uitdagingen talrijker. Na elk bezoek dient er immers een registratie te gebeuren van het bezoek en de toegepaste zorgen.

Er komen steeds meer registratie vereisten. Verder is de vernieuwde kwaliteitswet is ook een uitdaging gebleken voor de sector.

Verpleegkundigen spenderen aan hun administratie gemiddeld 15 uur per maand. Wat overeenkomt met 2 volledige werkdagen, die besteed hadden kunnen worden aan zorg. Voor 1 op 4 loopt dit zelfs op tot meer dan 20 uur per maand.

Nurstar gelooft dat de besteding van de tijd van onze onmisbare thuisverpleegkundigen beter kan en ontwikkelde daarom Nurstar, een fonkelnieuwe facturatiedienst. Het doel is het verminderen van administratieve taken voor zelfstandige thuisverpleegkundigen.

Uit het onderzoek bleek namelijk dat al de ondervraagde thuisverpleegkundigen reeds werken met specifieke software, maar toch spenderen ze nog altijd 15 uur per maand aan administratie. Software alleen is dus onvoldoende om hun administratieve taken drastisch te reduceren.

Valkuilen

Het grootste probleem dat de zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben is tijdgebrek. 1 op 4 geeft aan dat dit de grootste valkuil is in hun job. De top 3 van problemen wordt vervolledigd met dossiers vervolledigen en omgaan met de software.

Het oplossen van die problemen zou volgens hen tijd besparen, minder stress bezorgen en hen toelaten om hun papierwerk steeds up-to-date te hebben zodat het zich niet opstapelt.

Nurstar wil daarom de tijd die zelfstandige thuisverpleegkundigen werken aan hun administratie herleiden tot een minimum. Bij Nurstar is men ervan overtuigd dat een thuisverpleegkundige zich maximaal moet kunnen toeleggen op zijn/haar passie, zeker nu er zoveel nood is aan verpleegkundige diensten op de markt.

Ze zijn namelijk geen administratieve krachten, maar verpleegkundigen... Voor die administratie kunnen ze voortaan beroep doen op Nurstar.'