Het eenrichtingsverkeer in een deel van de Martelarenstraat wordt opnieuw verlengd tot en met woensdag 14 november door onvoorziene omstandigheden. Eerder werd gemeld dat de maatregel zou gelden tot 9 november.

In de volledige Martelarenstraat geldt eenrichtingsverkeer vanuit het Centrum richting Millegem. Het verkeer in de tegengestelde rijrichting wordt omgeleid via de Oude Molenstraat, Ginderbroek en Nieuwstraat. Deze tijdelijke verkeersmaatregel is noodzakelijk om alle betonplaten van de rijweg op te persen en opnieuw vast te zetten. Het eenrichtingsverkeer in de Martelarenstraat situeert zich tussen de Pater Van Henxthovenstraat en Oude Molenstraat.

Het vastzetten van losliggende betonplaten behoort tot het reguliere onderhoud van betonbanen. Water dat zich onder de platen nestelt én het pompend effect van overrijdend verkeer, tasten de funderingen onder de platen aan. Hierdoor komen deze na verloop van tijd los te liggen. Dit veroorzaakt bij overrijdend vrachtvervoer trillingen en extra geluidsoverlast voor de buurtbewoners.

Tien jaar geleden

De oplossing omvat het oppersen van de platen met een cementmengsel én het opgieten van de tussenvoegen. Het is inmiddels tien jaar geleden dat voor de betonplaten van de Martelarenstraat deze onderhoudstechniek werd toegepast. Deze termijn past perfect in het voorziene onderhoud van dergelijk druk bereden betonwegen.

Gunstig weer is noodzakelijk

Bij gunstige weersomstandigheden (droog en geen vriestemperaturen) zou deze opdracht voor de ongeveer vijftig betonplaten een tweetal weken in beslag nemen. Door defecten aan de machines en onvoorziene noodzakelijke extra werken nemen de werken meer tijd in beslag.

Omleidingen

Tijdens de werken geldt in de volledige Martelarenstraat eenrichtingsverkeer vanuit het Centrum richting Millegem. In de andere rijrichting wordt een omleiding voorzien via Oude Molenstraat, Ginderbroek en Nieuwstraat.

Deze omleiding geldt voor het vrachtvervoer in beide rijrichtingen. De trillingen van vrachtwagens verhinderen het correct uitvoeren van de werkzaamheden.

Tijdens de werken worden de aansluitingen van de Peter Benoitstraat en het Molenveld met de Martelarenstraat eveneens tijdelijk afgesloten.

Met uitzondering van enkele uren wanneer de werfzone zich voor de eigen oprit bevindt, kunnen de bewoners van de Martelarenstraat hun woning steeds bereiken.

Meer info: dienst openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken.admin@gemeentemol.be