Maandag reikte de preventiedienst van politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en de burgemeester van Geel het 'Certificaat Inbraak Veilig' uit aan de bewoners van een appartementencomplex aan de Pas.

Certificaat Inbraak Veilig

'Wanneer je een inbraakpreventie-advies hebt aangevraagd en nadien alle geadviseerde maatregelen goed hebt uitgevoerd, ontvang je het 'Certificaat Inbraak Veilig'.

Met dit certificaat kan de bewoner laten zien dat de woning een goede basisbeveiliging heeft zodat inbrekers meer tijd nodig zullen hebben om je huis binnen te dringen.

Hierdoor verhoogt de kans aanzienlijk dat zij hun inbraakpoging stoppen. De bewoner ontvangt een attest dat tien jaar geldig blijft, een sticker en een plaatje dat aan de gevel kan bevestigd worden.

Dit zet misschien ook jouw buren aan om hetzelfde te doen en het zal inbrekers ontmoedigen. Op de website www.certificaatinbraakveilig.be kan je alle informatie terugvinden.

Al de gevelopeningen van het appartementencomplex te Geel zijn drie minuten inbraakwerend. Het ganse appartementencomplex is uitgerust met stevig veiligheidsbeslag, camerabewaking en biometrie.

Een diefstalpreventief advies aanvragen

Zo goed als alle huisbezoeken voor diefstalpreventief advies worden spontaan aangevraagd. Slechts in 8% van de gevallen wordt de preventiedienst gecontacteerd na een woninginbraak of poging tot inbraak.

Het aantal inbraken in de politiezone daalde in de eerste helft van dit jaar met meer dan 25% ten aanzien van de eerste helft van 2018.

Een gratis diefstalpreventief advies aanvragen kan je via de website, telefonisch op 014 56 47 33, via mail op inbraakpreventie@pzglm.be of via je wijkagent.