370 mensen daagden maandagavond op voor de informatieavond over het tijdelijk opvangcentrum op het Zilvermeer. Het gemeentebestuur dankt alle aanwezigen voor hun serene houding. Meer dan twintig aanwezigen stelden zich na de infoavond kandidaat als vrijwilliger. Het aantal geregistreerde vrijwilligers voor dit initiatief steeg daarmee tot meer dan vijftig.

Na een inleiding door burgemeester Paul Rotthier gaf Evert Jan Witteveen van Fedasil met een presentatie verdere toelichting over het verloop en het tijdelijke karakter van het verblijf. Hij situeerde het initiatief op het Zilvermeer binnen de huidige inspanningen van Fedasil om de internationale asielcrisis in ons land te beheersen.

Vrijwilligers

Vervolgens nam OCMW-voorzitter Wim Caeyers het woord. Hij gaf verdere toelichting over de ervaringen van het OCMW met asielzoekers en integratie. Daarbij lichtte hij de mogelijkheden toe voor inwoners om zich als vrijwilliger op te geven voor het opvangcentrum op het Zilvermeer. Vrijwilligers kunnen de komende weken een mooie bijdrage leveren om zinvolle vrijetijdsactiviteiten te organiseren voor de tijdelijke bewoners.

Vragen

Na de presentatie kregen de aanwezigen de kans om – per thema – vragen te stellen. Uiteraard kwamen daarbij ook de vragen over veiligheid aan bod. Evert Jan Witteveen gaf de nodige toelichting en verwees naar gelijkaardige tijdelijke opvanginitiatieven aan de kust.

Het gemeentebestuur en Fedasil benadrukten meermaals dat mensen met vragen of opmerkingen rechtstreeks welkom zijn bij het opvangcentrum. Dit kan via info.mol@fedasil.be. De eerste asielzoekers komen in de week van 25 januari aan. Vanaf dan is het tijdelijk opvangcentrum ook telefonisch bereikbaar. Wanneer bekend geven we dit nummer meteen vrij.

Aanmelden en vragen over vrijwilligers: dienst samenlevingsopbouw, samenlevingsopbouw@dsomol.be, 014 33 16 19