U bent hier

Eerste bewoners in Klein Veldekens

Geel
29.05.2020 - 15.21u
Door: Mark Jaspers

Astor vzw heeft in mei haar eerste bewoners verwelkomd in het nieuwe Woonzorgcentrum Klein Veldekens Geel. Deze eerste bewoners markeren een mijlpaal in de geschiedenis van het project.

Exact zeven jaar geleden selecteerden de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid en de Vlaamse Bouwmeester het project van Astor als Pilootproject Zorg, als bron van inspiratie voor nieuwe vormen van zorgverlening.

Astor vzw stelt het wonen voorop, in kwaliteitsvolle en tedere gebouwen, met respect voor het eigen levensritme van de bewoners.

Bewoners wonen alleen of als koppel in een ruime flat. In een flat hoef je niet gescheiden te worden indien één van de partners een hoge zorgbehoefte ontwikkelt.

Je hoeft dus niet te verhuizen en je kan samen blijven wonen. Zorg en ondersteuning passen zich aan, op maat en onmiddellijk beschikbaar.

Dit is het omgekeerde van wat vaak in klassieke Woonzorgcentra gebeurt, waar bewoners zich dienen aan te passen aan de zorgorganisatie en zo de regie over hun eigen leven verliezen.

Het woonzorgcentrum in Klein Veldekens telt zes kleinschalige groepswoningen. Met maximaal 8 bewoners per woning staat ook hier het eigen levensritme voorop. De eerste bewoner opteerde voor een verblijf in een groepswoning.

Inge (dochter) : "Ik was meteen weg van het concept van wonen, maar voor mama was een flat te moeilijk. In een kleine groep kan mijn mama meehelpen en actief zijn, net zoals in een groot huisgezin".

Annette : "Thuis was het niet meer fijn nadat mijn man wegviel, en was ik veel alleen. Hier ben ik terug onder de mensen".

In 7 jaar van concept naar realiteit is een aannemelijke periode voor een project van deze omvang. Astor vzw hecht veel belang aan een goede relatie met de buurt en heeft haar ontwerp aangepast om rekening te houden met terechte bekommernissen.

Het eerste van de drie gebouwen is inmiddels klaar. Het gebouw werd in april 2020 ingericht om als Schakelzorgcentrum ingezet te worden voor de opvang van herstellende patiënten uit ziekenhuizen, die door de Corona-crisis overbevraagd dreigden te worden.

Dit is uiteindelijk niet nodig gebleken. In mei startte Astor hier haar Centrum voor Kortverblijf en haar eerste plaatsen van het Woonzorgcentrum. In de zomer van dit jaar zullen de andere gebouwen, waaronder de toren, klaar zijn voor nieuwe bewoners.

Over Klein Veldekens

Nabij het centrum en het station van Geel bouwt Astor vzw aan een zorgzame buurt, "Klein Veldekens" genoemd, naar de typische structuur van weides en akkers in het groene binnengebied van de omgeving.

In deze nieuwe wijk komen 180 woongelegenheden voor personen die nu, of in de nabije toekomst, zorgondersteuning behoeven en diverse diensten in een groene publieke ruimte.

In Klein Veldekens start een nieuw woonzorgcentrum, met zorgflats, kleinschalige groepswoningen, een centrum voor kortverblijf en twee dagverzorgingscentra.

De nieuwe buurt krijgt ook een kinderdagverblijf, een lokaal dienstencentrum, een brasserie en enkele lokale handelszaken.

Samen met bewoners, familie, mantelzorgers, buren en (zorg)partners bouwt Astor vzw aan een zorgzame en levendige buurt.

Over Astor vzw

Om een antwoord te bieden op huidige en toekomstige maatschappelijke vragen, creëert Astor vzw zorgzame en duurzame buurten, waar ieders welzijn op verschillende manieren wordt bevorderd.

Astor houdt rekening met sociale aspecten waarbij zowel de toegang tot betaalbare, kwaliteitsvolle en levensloopbestendige woningen als de toegang tot publieke ruimte voor iedereen gegarandeerd blijft.

Astor richt zich in het bijzonder op de maatschappelijke problematiek van vergrijzing, gezinsverdunning en het toenemend aantal mensen dat (tijdelijk of blijvend) zorg nodig heeft.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto