Zorg op maat is een kwaliteitsnorm én een doelstelling die het Herentalse OCMW al vele jaren heel hoog in het vaandel draagt. Zorgbehoevende ouderen, mensen met dementie, eenzame mensen, ze hebben allemaal zorg nodig op maat van hun persoonlijke noden en situatie.

Dat kan thuiszorg zijn, ontmoeting in het dienstencentrum, kortverblijf of permanent verblijf in een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, seniorenflats of dagopvang.

Eerste dagverzorgingscentrum in Herentals

CADO Herentals is het eerste dagverzorgingscentrum in Herentals. Het OCMW heeft samen met Thuiszorg Kempen deze blinde vlek in het zorgaanbod kunnen opvullen dankzij deze nieuwe dienstverlening.

Het OCMW had al ruim 10 jaar plannen om een dagopvang met 15 plaatsen op te starten in of bij het woonzorgcentrum Sint-Anna en heeft dit dankzij de nieuwbouw van Sint-Anna kunnen verwezenlijken

Schepen Peter Bellens (CD&V): "CADO Herentals komt tegemoet aan een reële en groeiende nood. Bij de start van het project Herentals, dementievriendelijke gemeente in 2013 werd het aantal mensen met dementie in Herentals geschat op 300 en het aantal mantelzorgers op 500 à 600.

Uit het ouderenbehoeftenonderzoek dat dienstencentrum Convent2 in 2017 heeft uitgevoerd, blijkt dat bijna 20 procent van de senioren thuis zorgen voor hun zorgbehoevende partner, 12 procent zorgt voor zijn ouders.

Dankzij die grote groep mantelzorgers kunnen deze mensen thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Dat heeft een enorme meerwaarde. Maar die mantelzorgers hebben ook ademruimte en tijd nodig voor zichzelf. Daar biedt de CADO een uitstekende oplossing."

Zorg voor mantelzorger en voor zorgbehoevende

CADO betekent een uitbreiding van de thuiszorg, waarbij de hulp- en dienstverlening specifiek voorbehouden voor het natuurlijke thuismilieu, verruimd wordt naar de autonome dagopvangcentra.

Een CADO werkt complementair. Het streefdoel is om, waar mogelijk, samen te werken met de bestaande residentiële initiatieven en andere thuiszorgondersteunende diensten.

Zorgbehoevende mensen kunnen in CADO Herentals enkele uren of dagen per week doorbrengen in een heel huiselijke sfeer. De mantelzorgers kunnen wat op adem komen terwijl zij gerust zijn dat er goed wordt gezorgd voor hun partner of ouder.

Ook ouderen die zich eenzaam voelen, kunnen in CADO Herentals terecht. Dat is een groep die moeilijk bereikbaar is en die ook niet goed is in te schatten.

Schepen Peter Bellens: "We wensen als bestuur ook sterk te investeren in de uitbouw van een omgeving waarin kwetsbare mensen zolang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Om dat mogelijk te maken zullen we onder meer ook initiatieven nemen in de uitbouw van de buurtzorg. Buren stimuleren om kleine taken voor de zorgbehoevende te doen zodat hij door zijn buurtnetwerk aan te spreken ook langer kan thuis blijven wonen."

Opendeur op zondag 17 maart

CADO Herentals neemt deel aan de Dag van de Zorg op zondag 17 maart. Iedereen kan de CADO (Collectief Autonome Dagopvang), Vorselaarsebaan 1, St.-Anna WZC, bezoeken tussen 10 en 17 uur. Ook wijkcentrum De Gagel (Gagelstraat) – een initiatief van Zewopa – neemt deel aan de Dag van de Zorg. (pp)

Foto's Johan Temmerman/ Nnieuws.