In april gingen ten zuiden van het huidige zwembad in Heist-op-den-Berg de voorbereidende werken van start voor de bouw van een nieuw zwembadencomplex. De eerste fase van de omgevingswerken is afgerond. De effectieve bouwwerken kunnen van start gaan.

Op vrijdag 14 september werd dan ook de 'eerste steen' van het zwembadencomplex gelegd. Vertegenwoordigers van gemeente en Sportoase onthulden de inhuldigingsplaat.

De volgende stap is gezet naar een volledig nieuw zwembad met uitgebreide recreatiemogelijkheden, én naar een open, groene en toegankelijke ontspanningsruimte rondom het zwembad.

Zwembadencomplex Sportoase Heist-op-den-Berg

Al in 2009 ging het Autonoom Gemeentebedrijf van start met de voorbereiding van de bouw van een nieuw zwembadcomplex. In 2013 koos het gemeentebestuur voor de realisatie van het nieuwe zwembad door middel van een DMBFO (Design Maintain Build Finance Operate).

Dat betekent dat een private partner, aan wie deze opdracht gegund wordt, instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van het nieuwe zwembad. Sportoase werd eind 2016 aangeduid als voorkeursbieder. Na onderhandelingsgesprekken kwam het tot een finale contractafsluiting en gunning.

Omgevingsaanleg

Zes maanden na de start van de werken zijn de eerste structurele onderdelen van het nieuwe zwembadgebouw geplaatst. Met de realisatie van de funderingen, de eerste wanden van het gebouw en een gedeelte van de vloerplaat is het zelfs al mogelijk om de vorm van het grote, diepe zwembad te ontdekken.

Het zwembad zal gehuisvest worden in een groot sport- en landschapspark. De gemeente maakte voor de omgeving immers een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP 'Sport- en Landschapspark Hof van Riemen' op. Het sport- en landschapspark Hof van Riemen wordt een ruimte om te spelen, fietsen, wandelen of gewoon tot rust te komen.

Heel wat aandacht in dit parkgebied gaat uit naar de waterhuishouding. Zo wordt onder meer de bestaande waterloop Hof van Riemen verlegd, zodat deze kan aantakken op het bestaande, natuurlijke systeem.

De afgelopen maanden hebben de werken op de site aan de Lostraat dan ook voornamelijk in het teken van deze waterhuishouding gestaan. De aannemers hebben zich eerst geconcentreerd op het realiseren van de grachten die later de grenzen van de nieuwe parking zullen vormen en op de uitvoering van de bermen en scheidingsgrachten, die de visuele grenzen vormen tussen de zwembadsite en de percelen van de aanpalende woningen.

Ook is een groot bufferbekken uitgegraven ten noorden van het zwembad. Met een volume van meer dan 2.400 m³ zal dit bufferbekken een belangrijke rol opnemen in het opvangen van overtollig regenwater.

Tot slot werd de geplande waterloopverlegging zelf al grotendeels gerealiseerd. De waterloop krijgt een nieuw tracé én meer ruimte. De bestaande aantakking op de Lostraat blijft behouden als bypass. Een belangrijk aspect in de waterloopverlegging is de realisatie van de verbinding met de natuurlijke waterloop van de Bergebeek.

De onderaannemer heeft deze verbinding – die een grote doorsteek onder het zijstraatje van de Lostraat omvat - in de afgelopen zomermaanden afgewerkt. Samen met deze realisatie is ook een ruime oeverzone verlaagd aangelegd. Die wordt ingezet als bijkomende waterbuffering. 

Rechts van de nieuwe waterloop wordt een onderhoudspad ingericht. Naast de vele volumes voor waterbuffering en –infiltratie zorgt dit pad er mee voor dat de waterloop hier én in het totale parkgebied goed onderhouden en beheerd kan worden.

De eerste stappen in het kader van de buitenaanleg werden ook gezet: zo zijn de noodzakelijke funderingen grotendeels gerealiseerd; hetzelfde geldt voor de vereiste grondwerken. Na de winter worden alle verhardingen dan gerealiseerd. De komende maanden zal de focus daarom verschuiven naar de realisatie van het zwembadgebouw zelf.

Verder wordt er gewerkt aan de planmatige verfijning van de camperplaatsen op de parking bij het zwembadgebouw. Hetzelfde geldt voor de uitwerking van de speelzones en speeltoestellen in het parkgebied. Zo kunnen ook deze elementen na de winter van 2018 in uitvoering gaan.

Zwemmen in Heist, vandaag en morgen
De twee bestaande gemeentelijke zwembaden aan de Lostraat en in Itegem dateren van begin jaren '70. De beide gebouwen hebben zeer zwaar geleden omwille van de vochtige omstandigheden. Nog bijkomende renovaties waren niet meer verantwoord.

De zwembaden konden ook niet meer het te verwachten comfort leveren wat men mag verwachten van een zwembad anno 2018. Daarom besloot het gemeentebestuur over te gaan tot de bouw van een nieuw en modern zwembadencomplex.

Het ontwerp van het zwembadencomplex is erop gericht om sport, ontspanning en (zwem)educatie op een heel doordachte manier samen te brengen. Doel is zoveel mogelijk mensen van Heist-op-den-Berg en omstreken aan het bewegen te krijgen en dit op maat van elke doelgroep.

Ontspannen kan in de recreatiezone met de glijbanen en in de ruime kinderspeelzone maar ook in het instructiebad, de whirlpool of de sauna. Wie een meer sportieve invulling zoekt, kan terecht in het sportbad. Maar ook het instructiebad zal ingezet worden met aangepaste bewegingsactiviteiten voor senioren, volwassenen, jongeren en kinderen. De fitnessruimte zorgt voor een bijkomend sportaanbod ook weer gericht op een heel breed publiek.

Een sterkte troef van het gehele complex is de integrale toegankelijkheid. Om dit te bekomen werd INTER betrokken als adviseur. Bijkomend past het nieuwe zwembad mooi binnen het toekomstige sport- en landschapspark Hof van Riemen, dat nog verder ontwikkeld zal worden.

Het zwembadencomplex wordt gerealiseerd met steun van Vlaanderen. Heist-op-den-Berg zal 886.000 euro ontvangen na realisatie van dit complex op basis van het ingediende dossier.
Daarnaast stapte het bestuur voor de financiering van dit project in het financieringsprogramma 'Smart Cities' van Belfiusbank. Dit project faciliteert slimme en duurzame toekomstprojecten.

Sportoase verwacht een bouwtijd van ongeveer twee jaar voor dit project. De bouwwerken zitten momenteel nog netjes op schema. De opening van het zwembadencomplex is dan ook voorzien voor het voorjaar van 2020. Tot zo lang hoopt de gemeente de bestaande zwembaden nog open te kunnen houden.