U bent hier

Eerstelijnszone Middenkempen met covid coaching : unieke aanpak vandaag al actief

Grobbendonk | Herentals | Herenthout | Kasterlee | Lille | Neteland | Olen | Vorselaar
11.08.2020 - 11.09u
Door: Herman Gezelle

Eerstelijnszone Middenkempen is vandaag gestart met Covid-coaching. Hiermee ondersteunen ze Vlaanderen in zijn acties om het Covid 19-virus in te dammen en de heropflakkeringen en de lokale uitbraken te kunnen beheersen.

In totaal werken 7 gemeenten nauw samen.  Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar schakelen een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus.

De meest opvallend maatregelen is de inzet van covidcoaches: maatschappelijk werkers die aan huis gaan om besmette inwoners te ondersteunen.

De Vlaamse intensieve testing, contactonderzoek en bronopsporing gebeuren in zeer nauwe samenwerking met huisartsenkringen, triagecentra en ziekenhuizen.

Het is van groot belang dat al deze gegevens ook zo snel mogelijk bij de lokale besturen komen zodat zij de plaatselijke toestand op de voet kunnen volgen en indien nodig gepast kunnen reageren.

Door de vertrouwelijkheid van de gegevens is dit uiteraard niet evident en daarom is er binnen de eerstelijnszones een nauwe samenwerking opgestart tussen huisartsen en de 7 lokale besturen van Netelend Welzijn en Zorg.

Dokter Stefan Teughels: "We willen daarmee complementair werken aan het huidige systeem van testing en contact tracing. Huisartsen merken dat in sommige gezinnen of clusters meer begeleiding nodig is om het hele proces te doen slagen.

Het is immers van groot belang dat de voorziene quarantaine strikt wordt nageleefd. Het lokaal bestuur kan hier een belangrijke rol spelen om de gezinnen te ondersteunen."

Covid coaching

Wanneer een huisarts gealarmeerd wordt door de context van zijn patiënt of door andere zorgaanbieders dan worden de signalen geëvalueerd in overleg met het Covid 19-team.

Dat team bestaat uit de voorzitter van de Eerstelijnszone en tevens ook medisch adviseur, noodplanningscoördinatoren (NPC) en ondersteuners van ISOM.

Het team evalueert of de persoon, zijn gezin of cluster nood hebben aan begeleiding. Die begeleiding kan een hulp zijn bij het gesprek met de contact tracing of ondersteuning bij het respecteren van de veiligheids- en quarantainemaatregelen thuis.

Schepen Peter Bellens, Herentals : "De coaching gebeurt door een huisbezoeker, wat een extra taak is voor maatschappelijk werkers van de sociale diensten van de 7 lokale besturen.

Die aanpak is uniek in de Kempen.

Zij volgen de mensen en hun omgeving op en begeleiden hen bij het correct uitvoeren en respecteren van "de 6 gouden regels" én de eventuele quarantaine."

Toelichting werkwijze :

• Huisarts meldt een positieve test via het formulier op de site van regio Kempen aan ISOM.
• Verdere contacten lopen via de medisch adviseur.
• Coördinator ELZ volgt nieuwe meldingen op, analyseert en alarmeert gemeente indien nodig.
• SPOC lokaal bestuur zorgt in geval van alarmsignalen voor opvolging en begeleiding van betrokken patiënt.
• Het COVID-19- team geeft advies over te nemen acties (quarantaine, al dan niet bijkomende testen, bijkomende maatregelen), zodat de personen die in contact staan met de patiënt de juiste informatie kunnen geven.
• De noodplanningscoördinator volgt alles op om indien nodig bijkomende maatregelen te treffen op het publiek domein en doet dit in nauw overleg met burgemeester.

De 6 gouden regels:

• De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen met water en zeep, en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
• Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
• U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep ziet.
• Hou 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel van 5 personen en kinderen jonger dan 12.

• Beperk uw fysieke contacten. Buiten uw gezin mag u nauwer contact hebben met een groep van maximaal 5 personen, de zogenoemde uitgebreide bubbel. Waar deze bubbel voorheen wekelijks mocht veranderen, moet deze groep van 5 mensen nu vast blijven.
• Beperk groepsactiviteiten tot maximaal 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park. Georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding mogen met maximaal 50 personen.' 

Op de foto : Margot Lembrechts, schepen Peter Bellens en dr. Stefan Teughels geven uitleg over de unieke dienst van Covid coaching. Zo doen de maatschappelijk werkers de boodschappen voor mensen in quarantaine. Foto's Johan Temmerman/ Nnieuws.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto