Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EFQM beloont Kaliber Herentals met een prestigieuze 4e ster

Kaliber

Twee auditeurs van Xelyo, het voormalige Vlaams Centrum voor Kwaliteit, hebben de werking van Kaliber Herentals beoordeeld volgens het EFQM kwaliteitssysteem. Hiervoor voerden ze tijdens een tweedaagse audit 18 diepte-interviews met focusgroepen en evalueerden ze talloze documenten.

EFQM (European Foundation for Quality Management) is een wereldwijd erkend kwaliteitsmodel en platform, waar organisaties van elkaar kunnen leren en zichzelf continu kunnen verbeteren.

Kaliber ontving na afloop een vierde ster. In hun eindrapport loven de auditoren Kaliber voor zijn :

"Kaliber heeft erg grote aandacht voor inclusie en zijn passie en zorg voor de ontwikkeling van de talenten van kwetsbare medewerkers. Kaliber heeft in korte tijd de bedrijfscultuur op ingrijpende wijze positief weten om te buigen. Het heeft een heldere strategie die zorgvuldig is onderbouwd met doelstellingen en acties. Kaliber boekt hiermee prima resultaten. …"

Een vierde ster

De extra ster is een erkenning van de vooruitgang die Kaliber in de voorbije jaren heeft geboekt bij het vervullen van zijn kernopdracht. Als inclusief bedrijf met een sociaal doel wil Kaliber vzw het leven van zoveel mogelijk kwetsbare personen uit de ruime regio Herentals veranderen. 

Het doet dat door het aanbieden van betaald werk en door kansen te creëren om volwaardig te participeren aan de maatschappij.

Wim Dewindt, directeur van Kaliber:

"We zijn enorm fier op dit resultaat. De vierde ster is de kroon op het vele werk en de volgehouden inspanningen van de afgelopen jaren. We danken ze aan de inzet en de goede wil van talloze medewerkers die er iedere dag staan in het belang van kwetsbare collega’s. 

Zij durven het aan om ‘verandering’ te omarmen en bouwen zo stap voor stap aan een beloftevolle toekomst van en voor Kaliber."

Een gezond groeitraject

Kaliber groeit fors en telt vandaag bijna 300 medewerkers. In de voorbije jaren zijn we erin geslaagd om aan 70 kwetsbare gezinnen extra een inkomen te verschaffen. Naar verwachting zal dit aantal blijven toenemen. 

Zo creëren we duurzame waarde voor steeds meer mensen in de ruime regio Herentals, maar ook voor onze klanten: ‘Wij hebben de handen die zij vaak niet meer vinden’. Gouden handen van gemotiveerde medewerkers die kwaliteit hoog in het vaandel dragen en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan de economie.

"EFQM daagt ons uit steeds verder te gaan op deze ingeslagen weg die bewijst dat een duurzame wereld met een evenwicht tussen economische, sociale en ecologische belangen, mogelijk is", vertelt Wim.

"Deze vierde EFQM-ster staat symbool voor álle sterren-van-Kaliber. Ik ben blij dat ze in mijn team zitten”, besluit hij met een knipoog."

 
Kaliber

Kaliber

Kaliber

Deel dit artikel