De Vlaamse overheid, Departement Omgeving, keurt het plan-MER over de inplanting van een sporthal op golfterrein Witbos af.

'Een kleine tegenslag, maar de procedure loopt gewoon verder', zegt initiatiefnemer en gemeenteraadslid Patrik De Cat (CD&V). 'We gaan ons huiswerk snel hermaken.'

Het MER-plan gaat over de herbestemming van het militaire domein waarin de huidige golfclub Witbos gelegen is. Witbos bvba wenst daarnaast ook om het golfterrein uit te breiden met 5 holes tot een 18 holes-golfterrein. Ook wordt de inplanting van een multifunctionele sporthal op de site onderzocht. (pb-pdc)