Op maandag 31 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van de Turnhoutsebaan (N18) en de Werbeekstraat in Dessel. Het wegdek wordt vernieuwd en er komt ook een nieuw rioleringsstelsel. Voor fietsers komen er nieuwe fietspaden en extra oversteekplaatsen. De werken zullen ongeveer een jaar duren, tot eind juni 2016.

Meer veiligheid en betere waterafvoer

De Turnhoutsebaan is een belangrijke verbindingsweg tussen Mol en Turnhout en krijgt dagelijks veel verkeer te slikken. Momenteel is het kruispunt nabij de watertoren een gevaarlijk punt. Extra veiligheidsmaatregelen moeten dit probleem van de baan helpen: ter hoogte van de bocht komt er een overrijdbare middenberm. Fietsers krijgen nieuwe fietspaden en extra oversteekplaatsen. Tegelijkertijd zorgt de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij van de Provincie Antwerpen (PIDPA) voor een gescheiden rioleringsstelsel en een extra bufferbekken dat aansluit op de Desselse Nete. Zo wordt wateroverlast vermeden. (In bijlage vindt u een afbeelding van het ontwerp voor de nieuwe Turnhoutsebaan)

Voorbereidende nutswerken

Vanaf 20 augustus, voor de start van de eigenlijke werken, leggen de nutsmaatschappen nieuwe leidingen (gas, water, elektriciteit) aan. Eerst in de Werbeekstraat, daarna in de Turnhoutsebaan. De werken zullen aan de kant van de weg plaatsvinden, waardoor ze enkel plaatselijke hinder zullen veroorzaken.

Werken in twee fases

Fase 1: 31 augustus – midden oktober 2015

Tijdens de eerste fase wordt het wegdek en de riolering van de Werbeekstraat tussen het kruispunt met Turnhoutsebaan en de Tipstraat vernieuwd. Tussen de Tipstraat en de Desselse Nete krijgen de grachten een opknapbeurt.

Hinder tijdens fase 1

De Werbeekstraat is afgesloten tussen het kruispunt met Turnhoutsebaan en de Tipstraat.
Verkeer op de Turnhoutsebaan ondervindt geen hinder.
Om de veiligheid te garanderen moeten fietsers omrijden via de Turnhoutsebaan (N18), Werbeek en de Desselsedijk.

Fase 2: midden oktober 2015 – eind juni 2016

Tijdens de tweede fase werkt de aannemer aan de kruispunten van de Turnhoutsebaan met de Molenhei en de Werbeekstraat. Tussen de Desselse Nete en de Kuilstraat krijgt de Turnhoutsebaan een nieuw wegdek. De rioleringswerken lopen nog iets verder door, tot het kruispunt met de Bleekstraat.

Hinder tijdens fase 2

De Turnhoutsebaan wordt tussen de Desselse Nete en het kruispunt met de Bleekstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer.
Het doorgaand verkeer moet in beide richtingen omrijden via de Geelsebaan (N118), Brase, de Bergenstraat en de Turnhoutsebaan.
Om hinder voor omwonenden te vermijden rijdt het vrachtverkeer (> 7,5 ton) tussen Dessel en Retie om via Geel en Mol, langs de Geelsebaan (N118), de N71 (Rijn, Molseweg, Zuiderring) en de Turnhoutsebaan (N18).
Fietsers tussen Dessel en Retie vermijden de werfzone via Werbeek, de Desselsedijk, Tipstraat, Kuilstraat en Kuilender.

Infoavond op 18 augustus

Op 18 augustus organiseren de gemeente Dessel en AWV een infoavond voor alle geïnteresseerden uit de wijde omgeving. Er wordt dan meer uitleg gegeven over de verschillende fases van de werken, de minderhindermaatregelen en de omleidingen.

Ook de bereikbaarheidsadviseur, waarbij inwoners en ondernemers tijdens de werken terecht kunnen met vragen, wordt dan voorgesteld. De infoavond vindt plaats op dinsdag 18 augustus om 19.30 uur in de raadzaal van het administratief centrum, Hannekestraat 1 in Dessel.