De elektriciteitspanne die Geel sinds vanochtend 8.30u teisterde is sinds 12.45u terug hersteld.

In verschillende fases werd het Geels grondgebied terug voorzien van elektriciteit. De meeste particulieren moeten geen speciale maatregelen nemen. Klanten met een eigen hoogspanningskabine moeten manueel de hoogspanning terug inschakelen alvorens ze over stroom kunnen beschikken.

Het stadsbestuur verontschuldigt zich voor de heel gebrekkige communicatie over de stroompanne.  Er volgt een onderzoek.

Omwille van het elektriciteitsgebrek was ook de toegang tot de website en sociale media zeer onstabiel waardoor de bevolking niet op de hoogte konden gehouden worden van de stand van zaken.  Foto burgemeester Vera Celis / archief NNieruws.