[pic=4_1237886646.jpg]In Olen zijn drie elektronische informatieborden of lichtkranten geplaatst. Je vindt er een ter hoogte van de pastorie, Dorp 18, een rechts naast de kerk op Boekel en een naast de pastorie, Lichtaartsesweg 200. De lichtkranten vervangen de houten aankondigingsborden.De borden dienen voor het weergeven van informatie van de gemeente, verenigingen,... De communicatiedienst stelt een reglement op waarin duidelijk omschreven staat welke berichten er al dan niet op kunnen.Momenteel zijn de borden nog niet in gebruik. Eerst moet de nodige software geïnstalleerd worden om teksten te kunnen publiceren. In afwachting hiervan geven de borden de tekst 'Welkom in Olen' en het uur en de datum weer.