De doorrekening van de historische exploitatietekorten, en -overschotten van de groenestroomcertificaten kan een verschillende impact op de distributienettarieven hebben. Dat meldt de regulator Vreg.

Afhankelijk van de intercommunale kan de jaarlijkse factuur, exclusief btw, de komende drie jaar tot 58 euro goedkoper of 174 euro duurder worden voor een doorsnee Vlaams gezin. Dat meldt de Vlaamse energieregulator Vreg.

Begin juli oordeelde de Brusselse beroepsrechter dat de Vreg moet beslissen wat er met die zogenaamde saldi uit de periode 2010-2014 moet gebeuren. Die tekorten, maar blijkbaar ook overschotten, hadden de distributienetbeheerders opgebouwd omdat ze massaal groenestroomcertificaten moesten uitbetalen door het succes van de zonnepanelen.

De Vreg maakte nu een rekeningoefening - een "indicatieve simulatie" - over de mogelijke impact van de doorrekening aan de eindgebruiker.

De Vreg overweegt om de saldi over minstens drie jaar af te bouwen, waarna het distributienettarief weer naar de oude situatie zou gaan.

De Vreg maakte de oefening ook indien de historische saldi over 5 en 10 jaar doorgerekend worden. De cijfers zijn exclusief btw omwille van de mogelijke verhoging van de btw op elektriciteit van 6 naar 21 procent op 1 september.

De federale regering nam die beslissing met de taxshift, maar de federatie van elektriciteitsleveranciers zei eerder bijvoorbeeld dat 1 september niet haalbaar is. (vreg)