ENGIE Electrabel wil een omgevingsvergunningsaanvraag indienen voor de bouw van een nieuw windturbinepark in Noorderwijk. Het park situeert zich ten zuiden van de E313 en ten oosten van het industrieterrein Klein Gent.

Engie : 'Omdat we het belangrijk vinden dat u hiervan op de hoogte bent, organiseren we op 7 september een infoavond. Onze projectleider zal aanwezig zijn om u over het project te informeren en uw vragen te beantwoorden. Aan alle omwonenden wordt de mogelijkheid geboden om in het project te participeren.  Dit zal eveneens op de infoavond worden toegelicht.

Welkom tussen 18u en 21u (doorlopend) in Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27.