'We zijn het allemaal beu... de coronamaatregelen', zegt Cis Marinus
diaken.   'Maar voor heel veel mensen in de zorgsector is het nog altijd alle hens aan dek. En dat al ruim een jaar lang.

De Sint-Martinusparochie van Olen-Centrum roept naar aanleiding van Pinksteren mensen op om mee te tonen dat we hen dankbaar zijn.''

Verrassend

In de eerste coronagolf konden zorgverleners op heel veel solidariteit rekenen. Overal te lande werden witte vlaggen uitgehangen en verschenen er posters met in 't groot DANK U erop, in alle mogelijke stijlen en kleuren.

In de Sint-Martinusparochie werd toen 89 dagen na elkaar, stipt om 20.00 uur, de (dank)klok geluid, terwijl er mensen op het dorpsplein enthousiast stonden te applaudisseren.

We stuurden allerlei kaartjes en spoorden mensen aan om vol te houden. In de media hoorden we en zagen we veel creatieve en ludieke initiatieven om medemensen een hart onder de riem te steken. Het was verrassend en hartverwarmend om zien hoe men in ons land omging met de lastige gevolgen van de pandemie.'

Verwaterd

'Na de eerste golf volgde... een tweede... en een derde. De golf van solidariteit die ons land eerst overspoelde, nam stelselmatig in kracht af. Mensen hopen alsmaar meer op 'versoepelingen', terwijl wetenschappers aansporen om toch vooral voorzichtig te blijven.

Inmiddels zijn veel witte vlaggen verdwenen. Sommige die er toch nog hangen, zijn verschoten van kleur. Affiches zijn van het raam gehaald, de klok wordt niet meer geluid, er wordt niet meer geapplaudisseerd.

Op een voorstel van enkele maanden geleden om voortaan elke avond om 19.00 uur opnieuw de klok te luiden, omdat de crisis nog niet voorbij is en heel veel mensen nog steeds het beste van zichzelf geven, kwam geen enkele reactie.'

Verdiend

'Maar in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, instellingen allerhande, in de thuisverpleging en de thuiszorg,... blijven mensen voluit paraat in de strijd om het coronavirus klein te krijgen en om zieken de beste zorgen te geven.

In de vaccinatiecentra wordt hard en efficiënt gewerkt, met de medewerking van vele honderden vrijwilligers.

In het onderwijs houdt men zich strikt aan alle maatregelen en doet men zijn uiterste best om de lessen zo vlot mogelijk te laten verlopen, ook al is dat geen gemakkelijke opgave.

Heel veel mensen verdienen in deze crisistijden een grote pluim en het lijkt soms dat de pluimen een beetje... op zijn? Binnenkort is het Pinksteren, het feest van het enthousiasme, de geestdrift, het vuur.

Het ideale moment om nog eens een vurig dankjewel uit te sturen, zo dacht men in Olen-Centrum.'

Verhoopt

'Achteraan in de Sint-Martinuskerk werd een ruimte vrijgemaakt. Momenteel ligt daar een groot, kartonnen vraagteken op de grond. Het is de bedoeling dat daar binnenkort met tientallen rode kaarsen DANK U gevormd wordt en de contouren van een hart.

Het zou natuurlijk voor enkele mensen een kleine moeite zijn om dat even in orde te brengen. Maar we doen meer.

Het parochieteam van Sint-Martinus-Olen roept jou op om één van die kaarsen te komen ontsteken. Tegelijk vraagt men je dan om je naam op een blad te zetten.

Wanneer alle kaarsen zullen branden, zal daar een mooie foto van gemaakt worden en daarmee zal een grote dankkaart ontworpen worden, met alle namen erop.

Die kaart wordt een 20-tal keren gekopiëerd en opgestuurd naar allerlei instanties die onze dankbaarheid verdienen in deze coronacrisis. Er zal ook een kleine kaart gemaakt worden die ter beschikking gesteld wordt van mensen die persoonlijk iemand willen bedanken', besluit Cis Marinus.

Op de volgende momenten kan je de dankkaart komen ondertekenen en één van de kaarsjes ontsteken in de Sint-Martinuskerk:
- vrijdag 21 mei, van 14.00 uur tot 17.00 uur
- zaterdag 22 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur.