Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EP keurt historische regels goed voor beter genderevenwicht in bestuursraden bedrijven

EU
Het Europees Parlement  (EP) keurde de historische regels goed voor beter genderevenwicht in bestuursraden.
  • 40 % van de niet-uitvoerende bestuursfuncties moet naar het ondervertegenwoordigde geslacht gaan
  • Bedrijven die zich niet aan de regels houden, riskeren een sanctie
  • De regels gelden niet voor kleine en middelgrote bedrijven met minder dan 250 werknemers.

In juli 2026 moeten in alle grote beursgenoteerde bedrijven in de EU meer vrouwen aan het roer staan.

Tien jaar na het voorstel voor een zogenoemde richtlijn vrouwelijke bestuurders, zijn de nieuwe regels sinds dinsdag een feit. Met deze richtlijn wil de EU de wervingsprocedures in bedrijven transparant maken, zodat uiterlijk eind juni 2026 ten minste 40 % van de niet-uitvoerende bestuursfuncties of 33 % van alle bestuursfuncties wordt bekleed door het ondervertegenwoordigde geslacht.

In de transparante selectieprocedures moet verdienstelijkheid centraal blijven staan. Beursgenoteerde bedrijven zullen de bevoegde autoriteiten jaarlijks informatie moeten verschaffen over het aandeel mannen en vrouwen in hun bestuursraden. Als zij niet voldoen aan de streefcijfers, moeten ze toelichten welke maatregelen ze zullen nemen om het genderevenwicht te verbeteren. De bedrijven moeten deze informatie op een toegankelijke manier op hun website publiceren.

De richtlijn is niet van toepassing op kleine en middelgrote bedrijven met minder dan 250 werknemers.

Sancties

De EU-landen moeten doeltreffende, ontradende en evenredige sancties invoeren, zoals boetes, voor bedrijven die ondanks de nieuwe regels geen open en transparante benoemingsprocedures hanteren. Als een bedrijf een bestuursraad benoemt die in strijd is met de richtlijn, kan een rechterlijke instantie die nietig verklaren.

Quotes van de rapporteurs

Evelyn Regner (S&D, AT), corapporteur, zei hierover: "De goedkeuring van de richtlijn "Vrouwen in raden van bestuur", tien jaar nadat deze werd voorgesteld, is een belangrijke stap voorwaarts voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. We geven vrouwen eindelijk een eerlijke kans op topposities in het bedrijfsleven en verbeteren het ondernemingsbestuur. Vrouwen zijn innovatief, slim, sterk en tot veel in staat. We nemen een van de belangrijkste hindernissen weg voor vrouwen om een topfunctie te krijgen: informele mannelijke netwerken. Voortaan telt competentie meer dan ooit in een selectieprocedure, evenals transparantie."

Lara Wolters (S&D, NL), corapporteur, voegde eraan toe: "In de tien jaar dat deze richtlijn op de plank lag, bleven bestuurskamers voornamelijk het domein van mannen. Maar in de landen waar bindende quota werden ingevoerd, werden aanzienlijk meer vrouwen benoemd. Met deze wet vormen die landen niet langer een uitzondering en zal genderbalans (gender evenwicht, genderverhouding) in de bestuurskamers van beursgenoteerde ondernemingen de norm worden in de hele EU."

Volgende stappen

Nu het Parlement en de Raad de overeenkomst formeel hebben goedgekeurd, zal de richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen en twintig dagen daarna in werking treden. De EU-landen hebben twee jaar de tijd om de regels uit te voeren.

Achtergrondinformatie

De Europese Commissie kwam in 2012 met het initiële voorstel en het Europees Parlement nam in 2013 zijn standpunt hierover aan. Daarna zaten de onderhandelingen in de Raad bijna tien jaar vast, tot de ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken het in maart dit jaar eens werden over hun standpunt. Het Parlement en de Raad bereikten vervolgens in juni een akkoord.

In 2021 bekleedden vrouwen slechts 30,6 % van de bestuursfuncties in de grootste beursgenoteerde bedrijven in de EU. Daarbij zijn er grote verschillen tussen de EU-landen, gaande van 45,3 % in Frankrijk tot 8,5 % in Cyprus. Hoewel dit jaar het aantal vrouwen in bestuursraden is toegenomen, heeft nog steeds minder dan een tiende van de grootste beursgenoteerde bedrijven in de EU een vrouwelijke voorzitter of CEO.'

 
EU

Deel dit artikel