Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EP moet nieuwe CO2-emissienormen voor auto's goedkeuren

Emissieloze wagens

Normaliter geeft het EP dinsdag definitief groen licht voor de nul-emissiedoelstelling voor nieuwe auto's en bestelwagens in 2035. De nieuwe wetgeving leidt de weg naar emissievrije nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen in 2035. Hierdoor kan wegvervoer een grotere bijdrage leveren aan de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit.

Het akkoord dat in december vorig jaar met de Raad was bereikte omvat ook tussentijdse emissiereductiedoelstellingen voor 2030 (55% voor auto's en 50% voor bestelwagens) en een nieuwe methode voor de beoordeling van de CO2-uitstoot gedurende de volledige levensloop van een voertuig.

Achtergrond

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie als onderdeel van het "Fit for 55"-pakket een wetgevingsvoorstel ingediend voor een herziening van de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Het voorstel moet bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050, voordelen opleveren voor de burgers en innovatie in emissievrije technologieën stimuleren.' (ep)

EU

EU

Emissieloze wagens

Deel dit artikel