U bent hier

EU-coronaherstelfonds moet zwaar getroffen Europese cultuur steunen

Internationaal
18.09.2020 - 09.19u
Door: Lex Verellen

Het Europees Parlement heeft donderdag gevraagd om directe EU-financiering voor Europese cultuur en kunstenaars, die nog steeds zwaar te lijden hebben van de coronacrisis

In een resolutie die donderdag met 598 stemmen voor, 42 tegen en 46 onthoudingen is aangenomen, spreken de Europarlementariërs hun bezorgdheid uit over het feit dat er in het "Next Generation EU"-herstelfonds geen specifiek bedrag duidelijk bestemd is om rechtstreeks ten goede te komen aan de Europese culturele en creatieve sector.

Zij roepen de Commissie en de lidstaten op om ten minste 2% van de herstel- en veerkrachtfaciliteit te reserveren voor het herstel van de culturele en creatieve sectoren en industrieën.

De Europarlementsleden brengen in herinnering dat de Europese cultuur niet alleen de Europese waarden en levenswijze uitdraagt, maar als strategische sector ook goed is voor 4% van het Europese bbp en 3,7% van de totale werkgelegenheid in de EU.

Zij benadrukken dat de culturele en creatieve sector tijdens de coronacrisis waarschijnlijk maar liefst 80% van hun omzet heeft verloren en nog steeds worden getroffen door gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, met "rampzalige financiële gevolgen".

Verhoging van financiering op lange termijn

Het Europees Parlement herhaalt dat de totale begroting van het reeds overvraagde en ondergefinancierde programma "Creatief Europa" wordt verhoogd tot 2,8 miljard EURO in de volgende EU-langetermijnbegroting, hetgeen een verdubbeling inhoudt van de middelen over de periode 2014-2020.

Beperking van ongerechtvaardigde reisbeperkingen

De tekst onderstreept dat reisbeperkingen en verminderde internationale mobiliteit de Europese culturele samenwerking blijven belemmeren, en roept de EU-landen op om "ongerechtvaardigde Schengenbeperkingen" op te heffen.

In plaats daarvan zou de Commissie richtsnoeren voor de lidstaten moeten opstellen voor veilige grensoverschrijdende tournees, culturele live-evenementen en culturele activiteiten.

Toegang voor freelancers

De leden van het Europees Parlement maken zich ook zorgen over het gebrek aan toegang tot financiële middelen en een sociaal vangnet voor de vele freelancers en kleinere organisaties die een belangrijk deel van de culturele en creatieve sector uitmaken.

Zij roepen de lidstaten op te zoeken naar manieren om ook niet-formele entiteiten in de sector te ondersteunen en adequate garanties te bieden, zodat het EU-instrument SURE, dat bedoeld is om arbeidstijdverkortingsmaatregelen te ondersteunen, snel operationeel en voor iedereen beschikbaar kan zijn.

Steun voor de media

Door te benadrukken dat een vrije, onafhankelijke en voldoende gefinancierde media een "tegengif voor desinformatie" is, wijzen de Europarlementariërs op het momenteel verzwakte media-ecosysteem en verzoeken zij de Commissie strategieën voor de middellange en lange termijn te presenteren met specifieke initiatieven ter ondersteuning van de media, alsmede de oprichting van een fonds voor nieuwsmedia te overwegen.' Foto Photo News.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto