U bent hier

€3,14 miljoen voor Grobbendonkse natuur Graafweide-Schupleer

Grobbendonk | Neteland | Vlaanderen | Vorselaar
07.05.2019 - 18.33u
Door: Herman Gezelle

Door de instelling van het 'Natuurinrichtinsproject Graafweide – Schupleer' neemt Vlaams minister Koen Van den Heuvel een nieuwe belangrijke stap in de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleisysteem van de Kleine Nete en de Aa van zo'n 100 ha.

"Met dit project worden de omstandigheden voor fauna en flora verbeterd en wordt tegelijk gezocht naar kansen voor de lokale landbouw", aldus Koen Van den Heuvel.

Het gebied Graafweide Schupleer bevindt zich in de alluviale vlakte waar de Aa in de Kleine Nete uitmondt in Grobbendonk-Vorselaar.

Het is grotendeels gelegen in Europees beschermd habitatrichtlijngebied. Het beslaat zo'n 350 hectare bestaande uit weilanden, alluviaal bos en waardevolle, halfnatuurlijke graslanden. Het gebied bevat dus zowel natuurgebied als landbouwgronden.

Vlaanderen maakt voor de ontwikkeling van dit natuurinrichtingsproject de volgende jaren €3.141.000 vrij.

Het project geeft mee uitvoering aan de doestellingen van het strategisch project 'Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete', een ambitieus samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, provincie Antwerpen, de gemeenten en verschillende openruimteactoren om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijk kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging, het behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

Koen Van den Heuvel: "Door het instellen van natuurinrichting Graafweide-Schupleer kan in het gebied de volgende jaren gewerkt worden aan de realisatie van een ecologische hotspot voor Europees beschermde soorten zoals de kleine modderkruiper, rivierdonderpad, beek- en rivierprik.

Hiervoor worden verschillende biotopen hersteld of uitgebreid om samen een nat kerngebied van 150 hectaren te vormen."

Daar bovenop wordt nog eens €2 miljoen geïnvesteerd om een oplossing te bieden voor de goede werking van de aanwezige landbouwbedrijven.

Landbouwers kunnen door dit project hun gronden uitruilen uit het toekomstige natuurgebied, naar geschikter landbouwgebied.

Met instelling van dit project kan het eerstvolgende jaar gewerkt worden aan de opmaak van een projectrapport. Daarin wordt een algemene visiekaart van het gebied opgesteld en wordt ook bepaald welke maatregelen en modaliteiten nodig zijn om deze visie later te realiseren.

Om dit projectrapport op te maken wordt de komende periode met lokale actoren en landbouwers in overleg gegaan. (pp)

Op de foto : gemeenteraadslid Els Beullens (CD&V) mocht minister Koen Van Den Heuvel verwelkomen - Nnieuws.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto