Het gemeentebestuur ontvangt €35.514 subsidies van Toerisme voor Allen voor de realisatie van een nieuw kampgebouw op de site Galbergen. Op basis van het reglement 'Toerisme voor Allen' diende het gemeentebestuur bij de Vlaamse overheid een subsidieaanvraag in.

Het toegekende 'mooie' subsidiebedrag gaat specifiek naar brandveiligheidswerken. In de zomer van 2020 hoopt Mol de eerste gasten te mogen ontvangen op Jeugdverblijf Galbergen.

In 2019 organiseerde Toerisme Vlaanderen opnieuw een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen. Jeugdverblijven die investeren in brandveiligheid, moderniseringswerken en kindvriendelijkheid konden een subsidieaanvraag indienen.

Met deze subsidies wil Toerisme Vlaanderen verder investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van de talrijke verblijvers.

Jeugdverblijf Galbergen

Naast Jeugdkamp De Maat realiseert het gemeentebestuur met het kampgebouw op de Galbergen een tweede gemeentelijke locatie waar jeugdverenigingen en groepen op kamp kunnen komen. Ook voor de vzw Speelpleinen Galbergen is het nieuwe kampgebouw van groot belang.

Bestaande gebouw strippen en uitbreiden

Het nieuwe kampgebouw wordt gerealiseerd door het bestaande gebouw tot op de basisstructuur te strippen en uit te breiden. Dit gebouw dateerde van 1957. Het deel waar de keuken en de berging gevestigd waren, werd volledig afgebroken.

Om te voldoen aan de strenge energienormen krijgt het gebouw een dikke isolatielaag aan de buitenzijde, waarna de muren met dakpannen worden afgewerkt. Met dit natuurlijk materiaal integreert het gebouw zich maximaal in de groene omgeving.

Op het gelijkvloers krijgt de bestaande polyvalente zaal een uitbreiding met aanpalend een keuken. In het nieuwe deel van het toekomstige kampgebouw komt het sanitair, een bergruimte en de trappenhal met lift.

Op de bovenverdieping voorzien we 14 slaapvertrekken voor minimum 90 bedden. De ingang van het kampgebouw wordt geheroriënteerd naar de Speelpleinstraat. Op die manier wordt de omgeving van de speeltuin autoluw. Ter hoogte van de nieuwe ingang komt een overdekt terras.

Maximale toegankelijkheid

Bij het ontwerp van het kampgebouw ging extra aandacht naar een maximale toegankelijkheid. Ook de oude kasseiweg naar de speeltuin wordt vervangen door een pad dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.