Via het Programma voor Plattelandsontwikkeling onder meer cofinanciering van projecten in Heist-op-den-Berg, Duffel en Klein-Brabant (Puurs, Schelle, Bornem en Sint-Amands). Zeven projecten van lokale organisaties en besturen op het platteland in de provincie Antwerpen krijgen in het kader van plattelandsontwikkeling samen in totaal 295.081,39 euro cofinanciering. Die wordt betaald door de provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De cofinanciering kadert in het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) dat via vijf maatregelen het platteland een boost wil geven: b - bevordering van toeristische activiteiten- - basisvoorzieningen voor de plattelandseconomie en –bevolking - dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling- - instandhouding en opwaardering van landelijk erfgoed -- intermediaire dienstverlening (opleiding en vorming van ruraal ondernemerschap)De totale investering in het Antwerpse platteland, inclusief eigen middelen van de promotoren van de projecten (en eventueel andere financiering) bedraagt 494.894,43 EUR.Hieronder ontdek je de zeven projecten, met telkens vermelding van de projectpromotor en –partner(s), de totale projectkost en de PDPO-cofinanciering (van de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa).[b]Masterplan De Goren (Heist-op-den-Berg)[/b]De gemeente Heist-op-den-Berg gaat in 2010 het gebied De Goren heraanleggen. Dat is een natuur-landbouwgebied van 300 hectare tussen Wiekevorst en Bruggenhout. Met PDPO-subsidies wordt een nieuwe recreatieve fietsroute aangelegd aansluitend op het bestaande fietsknooppuntennetwerk en wordt een landbouwweg heraangelegd.Promotor: gemeente Heist-op-den-BergPartners: Heemkring Wiekevorst, Heemkring Die Swaene, Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt, ANB, Bosgroep Zuiderkempen, Kempens Landschap, TPA, Toerisme Vlaanderen, lokale landbouwersTotale projectkost: 163.135 EUR waarvan 106.038 EUR PDPO-cofinanciering[b]Herstel van historische vlasrootputten in Klein-Brabant[/b]In het Antwerpse deel van het Regionaal Landschap Schelde-Durme (Puurs, Sint-Amands, Schelle en Bornem) liggen ongeveer 75 oude vlasrootputten. De eigenaars zijn vaak niet op de hoogte van hun bestaan, terwijl de putten wel een belangrijke natuurverbindingsfunctie hebben voor o.a. amfibieën, die van de ene naar de andere poel migreren. Met dit project gaat het Regionaal Landschap de eigenaren en gebruikers van deze putten aanspreken om ze, met hun hulp, in de oorspronkelijke staat te herstellen en te onderhouden. Er is ook een educatief luik aan het project: infopanelen en aanleg van steigers aan enkele voorbeeldputten.Promotor: Regionaal Landschap Schelde-DurmePartners: gemeenten Bornem, Puurs, Schelle en Sint-Amands, Landelijke Gilden, Natuurpunt Klein-Brabant, VLM, Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw, Toerisme Klein-Brabant -ScheldelandTotale projectkost: 69.780 EUR waarvan 45.357 EUR PDPO-cofinanciering[b]Steenovens (Sint-Amands)[/b]Steenovens is een oude hoeve en blekerij nabij de Scheldedijken in Sint-Amands. Via sociale tewerkstellingsprojecten werden grote delen van deze site reeds gerenoveerd. Met PDPO-subsidies wordt de site ook opengesteld voor het grote publiek, door de aanleg van een educatieve wandelroute in de omgeving van Steenovens en door tentoonstellingen in één van de gebouwen van Steenovens. De tentoonstellingen zullen het historisch karakter van de site en de natuurwaarde van de omgeving tonen. Promotor: Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzwPartners: Natuurwerk vzw, Natuurpunt Klein-Brabant, Spoor 2, OCMW Sint-Amands, gemeente Sint-Amands, VDAB, Volkssterrenwacht Urania, KMI, De Steenschuit vzw, Vereniging voor Heemkunde in Klein-BrabantTotale projectkost: 93.775 EUR waarvan 60.954 EUR PDPO-cofinanciering[b]Het fort van Duffel als een open en toegankelijke vestiging voor natuur, cultuur en recreatie[/b]Recent sloot de gemeente Duffel zich aan bij Kempens Landschap vzw. Eén van de eerste activiteiten die Kempens Landschap in Duffel ondernam was de aankoop van het fort van Duffel, dat deel uitmaakt van de tweede fortengordel rond Antwerpen. De bedoeling is een nieuwe bestemming te vinden voor het fort, met aandacht voor natuur (vleermuizen), cultuur (historisch erfgoed) en openstelling naar het grote publiek. De PDPO-cofinanciering zal gebruikt worden om de oude toegangsbrug voor voetgangers te heropenen en te herstellen. Het geheel zal een moderne touch krijgen, die geënt is op de historische lay-out van de brug.Promotor: Kempens Landschap vzwPartners: gemeente Duffel, natuurpunt, ANB, Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig centrum, provinciale werkgroep fortengordels, Forum voor erfgoedverenigingenTotale projectkost: 103.624 EUR waarvan 67.355 EUR PDPO-cofinanciering[b]TweedeKANS[/b]Via dit project wil Landelijk Dienstencoöperatief vraag en aanbod van huishoudelijke diensten op het platteland op elkaar afstemmen via communicatie en de inzet van innovatieve vormen van mobiliteit. Op het platteland zijn er immers heel wat grijze of niet-geregistreerde werklozen, bv. landbouwersvrouwen, terwijl er dichter bij de stad, maar ook op het platteland zelf een zeer grote vraag naar huishouddiensten is, bijvoorbeeld van tweeverdieners, bejaarden en drukbezette landbouwgezinnen.Promotor: Landelijk DienstencoöperatiefPartners: KVLV provincie Antwerpen, AGRA provincie Antwerpen, Landelijke kinderopvang provincie Antwerpen, Landelijk jobcoöperatief provincie Antwerpen, lokale besturen en OCMW’s provincie AntwerpenTotale projectkost: 30.926 EUR waarvan 20.102 EUR PDPO-cofinanciering[b]Toeristische hoevepunten en landbouwbeleving[/b]Toerisme Provincie Antwerpen gaat in samenwerking met RURANT vzw alle bestaande hoeves, waar iets te beleven valt zoals verkoop van hoeveproducten, kinderboerderij, plattelandslogies,… in onze provincie inventariseren. Vervolgens worden de hoeves indien mogelijk gelinkt aan de bestaande toeristische fietsknooppuntennetwerken. Daarnaast wordt ook een kwaliteitslogo voor deze plattelandsbelevenissen ontwikkeld.Promotor: Toerisme Provincie Antwerpen vzwPartners: Regionale Landschappen, Steunpunt Hoeveproducten, VLAM, Plattelandsklassen vzwTotale projectkost: 33.655 EUR waarvan 21.876 EUR PDPO-cofinanciering[b]Streeksmaken! Optimalisering van de economische leefbaarheid, professionalisering en distributie van streekproducten in de provincie Antwerpen[/b]Voor dit project zal Unizo personeel tewerkstellen om het ondernemerschap inzake streekproducten te versterken en te verhogen (professionaliteit, marktpenetratie en distributie), toerisme als betrouwbare partner in het verhaal te betrekken (continuïteit en kwaliteit) en de promotie van streekproducten uit de provincie Antwerpen te verbeteren (omzet, verkoop, visibiliteit en imago verhogen). Alles zal in nauwe samenwerking verlopen met de stuurgroep van het Provinciaal Platform Hoeve- en Streekproducten. Het project vormt zo één van de eerste stappen in het recent opgestarte beleid rond hoeve- en streekproducten van de provincie Antwerpen!Promotor: UnizoTotale projectkost: 62.700 EUR waarvan 40.755 EUR PDPO-cofinanciering[b]Nieuwe oproep[/b]Ook nu loopt er een oproep voor nieuwe PDPO-projecten. Indienen kan tot 15 oktober 2010, en wie weet geef ook jij binnenkort een boost aan het platteland! Alle info op www.provant.be/pdpoHeb je een idee voor plattelandsontwikkeling specifiek in de gemeentes Balen, Geel, Lille, Kasterlee, Meerhout, Retie en Vorselaar? Kijk dan op de website van het Leadergebied Regio Midden-Kempen beweegt! - www.middenkempen.beEen idee voor plattelandsontwikkeling specifiek in de gemeentes Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Brecht (excl. St.-Job), Essen, Kalmthout en Wuustwezel? Kijk dan op de website van het Leadergebied MarkAante Kempen - www.leadermarkaantekempen.beMeer infoTinne Van Looy, plattelandscoördinatorProvinciaal Steunpunt PlattelandDienst Landbouw- en Plattelandsbeleid