Tot 2020 investeren Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen ongeveer €6.000.000 in projecten met een duidelijke landbouwfocus in 31 gemeenten in de provincie Antwerpen. Ondernemers, organisaties en lokale besturen komen in aanmerking voor deze subsidies.

De voorbije jaren is hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe LEADER-periode. In de provincie Antwerpen is resoluut gekozen voor een optimalisatie van de beschikbare middelen: door van 2 naar 3 LEADER-gebieden te gaan, door meer gemeenten te betrekken en door specifieke plattelandsthema's te bepalen. De coördinatie van de 3 gebieden gebeurt door Rurant vzw, het platform voor rurale ontwikkeling van de provincie.

In Hoebenschot Lichtaart presenteerden vanmiddag gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en voorzitter van Rurant Peter Bellens samen met de ondervoorzitters het project LEADERgebieden  Ook het nieuwe LEADER-logo voor de 3 Antwerpse LEADER-gebieden werd voorgesteld.  

Elk gebied zet in op 3 specifieke plattelandsthema's

3 nieuwe LEADER-gebieden zien het levenslicht: LEADER MarkAante Kempen+ strekt zich uit over het noorden van onze provincie en omvat 13 gemeenten. LEADER Kempen Zuid telt 11 gemeenten. In het kleinere LEADER Kempen Oost zijn 7 gemeenten betrokken.

Tot en met 2020 kunnen er binnen die gebieden rond 3 plattelandsthema's projecten ingediend worden. 'Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap' is een thema dat in elk LEADER-gebied terugkeert. Projecten rond gezond voedsel en kansengroepen, basishuisvesting en zorg- en buurtnetwerken kunnen hierbij in aanmerking komen voor subsidies.

Andere thema's die in de LEADER-gebieden aan bod komen zijn streekidentiteit, landbouw- en natuureducatie, biodiversiteit en het vrijwaren van de open ruimte. Geïnteresseerde overheden, ondernemers of verenigingen kunnen contact opnemen met de LEADER-coördinatoren bij vzw RURANT om na te gaan of een projectidee in aanmerking komt voor subsidies.

Projecten indienen

Vandaag lanceerden de 3 LEADER-gebieden gezamenlijk een eerste projectoproep. Tot en met 30 augustus kunnen er projectideeën ingediend worden bij de LEADER-coördinatoren. Uiteraard kun je hiermee best niet wachten tot het laatste moment.

"Projectvoorstellen moeten nuttig zijn voor het hele gebied, vernieuwend en duurzaam zijn, een sterke landbouwfocus hebben én samenwerking hoog in het vaandel voeren. Als ze door een jury worden goedgekeurd, kan maximaal 65% van de totale kostprijs van het project gerecupereerd worden. Zowel verenigingen als individuele inwoners of ondernemers en lokale besturen komen in aanmerking voor deze subsidies.", licht Peter Bellens nog toe.

Ook de volgende 5 jaar zullen er plattelandssubsidies in de 3 LEADER-gebieden beschikbaar blijven. Alle documenten om een project in te dienen zijn terug te vinden op www.provincieantwerpen.be/platteland of www.rurant.be

Beelden Marcel Nelis / NNieuws.