Projecten in zorg- en sociale innovatie, energie-efficiëntie en klimaatadaptatie

De Europese Unie investeert via het Interreg 2 Zeeën-Fonds 3,4 miljoen euro in een reeks projecten waarmee ook in de provincie Antwerpen wordt ingezet op zorg- en sociale innovatie, energie-efficiëntie en klimaatadaptie.

Uitdagingen

Gedeputeerde voor Europese samenwerking Peter Bellens vindt dat een goede zaak: “Deze investeringen vertalen zich in heel concrete initiatieven waarmee een oplossing wordt geboden aan de zorgen van alledag en de uitdagingen voor de toekomst. Ze staan dicht bij de mensen en komen tegemoet aan reële problemen. Wie zegt dat Europa een ver-van-mijn-bed-show is, heeft ongelijk. Europa werkt wel degelijk in ieders buurt.”

Samenwerken

Bij het realiseren van deze projecten werken partners uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland nauw met elkaar samen. Zorg- en sociale innovatie Het project Seas2Grow wil de thuiszorg verbeteren en zo de druk op verpleeghuizen verlagen. Thomas More Kempen zet hiervoor grensoverschrijdende diensten op waarbij bedrijven innovatieve toepassingen uittesten op de werkvloer.

PACE

Het project PACE wil de tewerkstellingsgraad van kansarmen met 20% verhogen door de toegang tot kinderopvang voor hen gemakkelijker te maken en een flexibele kinderopvang uit te testen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen. De steden Mechelen en Turnhout zijn partners in dit project.

SHINe

Het project SHINE onderzoekt hoe de energiefactuur in de (sociale) woningmarkt omlaag kan door grootschalige renovatie van woningen en bewoners te informeren over energiebesparende maatregelen. Het project zo wil een jaarlijkse daling van 3,7 ton CO2-uitstoot realiseren. De partners in de provincie Antwerpen zijn IOK, Zonnige Kempen en Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen.

SPONGE 2020

Klimaatadaptatie Als gevolg van de klimaatverandering komen er meer overstromingen voor. Het project SPONGE2020 investeert in verbeterde methodes om de risico's en de schade te verminderen van stedelijke overstromingen. Dit moet ook leiden tot een kostenbesparing van 10-50 procent. Stad Antwerpen is partner in dit project.

TRIPLE C

Ook het project Triple C draait rond wateroverlast. Provincie Antwerpen wil samen met grondeigenaars en landbouwers nieuwe initiatieven opstarten om wateroverlast beter te beheersen en vooral te voorkomen. Op deze manier moeten 1150 huishoudens gevrijwaard worden van wateroverlast.

Interreg 2 Zeeën

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten te ondersteunen in de periode 2014-2020.