Via het Interreg 2 Zeeën-fonds investeert de Europese Unie 1,2 miljoen EUR in drie nieuwe projecten, die ook in de provincie Antwerpen zullen inzetten op sociale -en eco-innovaties. Deze projecten worden gerealiseerd met binnen- en buitenlandse partners uit Vlaanderen, Nederland, Engeland en Noord-Frankrijk.

Gedeputeerde voor Europese Samenwerking Peter Bellens juicht de nieuwe investeringen toe: "Critici noemen Europa een ver-van-mijn-bed show, maar het belang voor de economische ontwikkeling van onze provincie valt niet te ontkennen. In de huidige programmaperiode zijn in het Interreg 2 Zeeën-programma alleen al 13 projecten met Antwerpse partners goedgekeurd, goed voor 7 miljoen euro aan subsidies. Europa werkt dus wel degelijk in ieders buurt. "

Het Interreg 2 Zeeën-programma werkt aan sterkere, duurzame economieën en samenlevingen rond de Noordzee en het Kanaalgebied. Het programma heeft een totaalbudget van 240 miljoen euro om projecten te ondersteunen in de periode 2014-2020. De laatste projecten zullen goedgekeurd worden in 2019, zodat de cofinanciering vastligt vooraleer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Zopas zijn 3 nieuwe projecten goedgekeurd met partners uit de provincie Antwerpen :

Sociale innovatie – project TiCC
Buurtzorg Nederland is een thuisorganisatie die met kleine teams, (wijk)verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers zorg aan huis levert in een model van model van buurtgerichte zorg.

Het project TiCC (The integrated Care Communities) wil dit buurtzorgmodel in drie verschillende landen uittesten en implementeren in nieuwe geografische en culturele contexten. Naast Nederlandse en Engelse partners hebben ook verschillende Vlaamse partners interesse voor dit model.

Zorgbedrijf Antwerpen en Emmaüs Ouderenzorg (WZC Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg) gaan pilootprojecten uitvoeren die gericht zijn op het verminderen van het aantal hospitalisatiedagen, het vermeerderen van zorgteams in wijken en het verhogen van de patiënttevredenheid. De provincie Antwerpen zal het project van zeer nabij opvolgen om nieuwe instrumenten uit te werken voor andere gemeentebesturen en stakeholders.
(Europese subsidie in de provincie Antwerpen : 362.858 euro)

Innovatie in de stad – project SCIFI
De stad Mechelen leidt het project SCIFI dat voor middelgrote en grote steden een nieuwe publieke dienstverlening wil creëren rond mobiliteit, energie, leefbaarheid en leefmilieu. Stadsbesturen beschikken vaak over interessante data rond mobiliteit, luchtkwaliteit, verkeersstromen, parkeervoorzieningen, ... waarmee ze oplossingen op maat zoeken voor hun specifieke problemen.

Die informatie wordt zelden gedeeld, al zou dat wel een grote meerwaarde hebben. In dit project gaan lokale besturen hun data wel bij elkaar brengen en samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen op zoek naar innovatieve toepassingen, die in meerdere steden van pas kunnen komen.
(Europese subsidie in de provincie Antwerpen : 525.000 euro)

Duurzaam waterbeheer – project NEREUS
Met het project NEREUS (New Energy and REsources from Urban Sanitation) wil men afvalwater zuiveren en transformeren tot een bron van water, nutriënten en energie die men kan hergebruiken. In de nieuwe duurzame woonbuurt "Nieuw Zuid" in Antwerpen start een pilootproject om drinkwater te zuiveren en te hergebruiken. Deze zuiveringstechnieken bestaan al in industriële omgevingen, maar worden in dit project nu ook in residentiële buurten uitgetest. Waterlink en VITO zijn de uitvoerende partners, de stad Antwerpen volgt het project mee op.
(Europese subsidie in de provincie Antwerpen : 324.210 euro)