Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Europees Parlement maakt snellere betalingen in euro mogelijk

Vandaag hebben de leden van het Europees Parlement nieuwe regelgeving aangenomen om ervoor te zorgen dat overgeschreven bedragen onmiddellijk op de bankrekeningen van particuliere klanten en bedrijven in de hele EU terechtkomen.

Het doel van de nieuwe verordening is ervoor te zorgen dat particuliere klanten en bedrijven niet hoeven te wachten op hun geld, en om de veiligheid van overschrijvingen te vergroten. Banken en andere aanbieders van betalingsdiensten (PSP's) zullen ervoor moeten zorgen dat overschrijvingen betaalbaar zijn en onmiddellijk worden verwerkt. De tekst, waarover al overeenstemming werd bereikt met de EU-lidstaten, actualiseert de huidige regels voor de Single Euro Payments Area (SEPA).

Instantbetaling

Er wordt verwacht dat een betaling direct wordt uitgevoerd, ongeacht de dag of het uur. Het geld moet binnen tien seconden op de rekening van de ontvanger staan en de betaler moet binnen tien seconden worden geïnformeerd of het overgeschreven geld al dan niet bij de beoogde ontvanger is aangekomen.

Lidstaten waarvan de munteenheid niet de euro is, moeten na een langere overgangsperiode ook de regels toepassen, in gevallen waar de betalingsdienstaanbieders al reguliere overschrijvingen in euro aanbieden. Er zal voor dergelijke rekeningen buiten de kantooruren ook een speciale uitzondering gelden voor het uitvoeren van de betaling binnen tien seconden, gezien mogelijke zorgen over de toegang tot liquiditeit in euro.

Klantveiligheid, boetes en sancties

Om de veiligheid te waarborgen, moeten betalingsdienstaanbieders beschikken over robuuste en geactualiseerde fraudedetectie- en preventiemaatregelen, om te voorkomen dat overboekingen als gevolg van fraude of fouten naar de verkeerde rekening gaan. Daartoe moeten betalingsdienstaanbieders die in de EU actief zijn, onmiddellijk en zonder extra kosten of vergoedingen een dienst aanbieden om de identiteit van de ontvanger te verifiëren.

Als extra bescherming tegen fraude moeten PSP's hun klanten toestaan een maximumbedrag in te stellen voor directe overboekingen in euro, dat eenvoudig kan worden gewijzigd vóór de volgende overboeking.

Als een PSP de fraudepreventieplichten niet nakomt en dit financiële schade tot gevolg heeft, kan een klant volgens de nieuwe regels een schadevergoeding eisen van de dienstverlener.

Betalingsdienstaanbieders die instantbetalingen aanbieden, moeten ook verifiëren of hun klanten onderworpen zijn aan sancties of andere beperkende maatregelen in verband met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De kosten blijven hetzelfde

De kosten die door een betalingsdienstaanbieder worden aangerekend met betrekking tot instantbetalingen in euro kunnen niet hoger zijn dan de kosten die worden aangerekend voor “niet-instant” overschrijving in euro.

Quote

Michiel Hoogeveen (ECR, NL), de rapporteur op dit dossier zei: “de verordening inzake instantbetalingen staat voor de langverwachte modernisering van betalingen op de Europese interne markt. Klanten kunnen nu vaarwel zeggen tegen het ongemak van twee of drie werkdagen wachten om toegang te krijgen tot hun geld. We leveren op iets wat mensen en bedrijven echt belangrijk vinden: geld overmaken binnen 10 seconden op elk moment van de dag.” (eu)

Deel dit artikel