Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Europees subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland investeert €35,6 miljoen in 9 samenwerkingsprojecten

De Vlaamse en Nederlandse regeringen en de 8 provincies in de Vlaams-Nederlandse grensstreek keurden 10 gezamenlijke projecten in het kader van het EU-programma Interreg goed.

Twee daarvan, Schakelpunt Grensbelemmeringen en GO Scheldemond, zetten actief in op het wegwerken van administratieve grensobstakels en juridische verschillen op vlak van onder ander OV, gezondheidszorg en grensarbeid.

Via een aanbod van inhoudelijk onderbouwde oplossingen willen deze projecten beleidsmakers aan beide kanten van de grens aanmoedigen om de euvels weg te werken.

Op die manier ervaren grenswerkers,  bedrijven, gemeenten en OV-gebruikers de grens niet meer als barrière, maar als een regio vol opportuniteiten. In de projecten WIJ-Water en Weerbaar Dommelland wordt verder gewerkt om overtollige ‘red tape’ aan de grens weg te werken, en wordt ingezet op de realisatie van een grensoverschrijdende visie en administratief afsprakenkader om duurzaam waterbeheer in de grensregio mogelijk te maken.

Interreg Vlaanderen-Nederland gaf daarnaast goedkeuring aan projecten gericht op innovatie,
toerisme, de arbeidsmarkt en duurzame koeling:

» Food Pioneers Accelerator en B-SMARTT! ondersteunen ondernemers om innovatie binnen de voedings- en hightech/biotechsector te stimuleren
» Parels in Helende Landschappen zet in op het toerisme van morgen waar natuur,
erfgoed en zorg elkaar ontmoeten
» TATOE wil jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt dankzij de opstart van een beroepsverkennend atelier waarin ze begeleid worden naar geschikte opleidingen of banen
» Duurzaam Zomercomfort realiseert tal van duurzame èn comfortabele oplossingen
voor koeling in gebouwen

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, 35.6 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse
grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO). Met deze projecten uit Oproep 2 staat de teller ondertussen op 52 goedgekeurde projecten,
met een totale investering van 120.1 miljoen euro EFRO en 495 ondersteunde organisaties.
Schakelpunt Grensbelemmeringen.

Deel dit artikel