De Europese Centrale Bank gaat maandelijks voor 60 miljard euro obligaties opkopen om de groei in de eurozone op te krikken. Dat heeft topman Mario Draghi bevestigd op een persconferentie in Frankfurt.

Al weken wordt er gespeculeerd over een dergelijke "quantitative easing" of QE en op een druk bijgewoonde persconferentie op het hoofdkwartier van de ECB heeft voorzitter Draghi dat nu bevestigd.
De ECB en de centrale banken van de eurozone (het Eurosysteem dus) zullen samen maandelijks voor 60 miljard euro steunaankopen uitvoeren en dat van maart van dit jaar tot september volgend jaar. Het gaat dus om een totaalbedrag van meer dan 1.140 miljard euro.

Concreet schept de ECB extra geld -het voorrecht van centrale banken- en koopt ze daarmee obligaties van financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Het zou vooral gaan om overheidsobligaties, maar ook om schuldpapier van de privésector.

Die banken komen zo aan een berg cash en de hoop is dat ze dan sneller zullen overgaan tot kredietverlening om dat geld zo verder in de economie te verspreiden bij consumenten, bedrijven en investeerders. Zo zou dan de economische activiteit aangewakkerd worden en zouden er op termijn nieuwe banen moeten bijkomen in de eurozone. Opvallend is dat Draghi ook steunaankopen van Grieks schuldpapier niet uitsluit, "als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt".

Omdat schuldpapier hoe dan ook risico's inhoudt, wordt dat gespreid. De ECB neemt 20% van het risico voor haar rekening, de rest is voor de centrale banken van de lidstaten van de eurozone die schuldpapier van hun eigen land zouden kopen. Het spreiden van de risico's was lange tijd een probleem voor de Duitse Bundesbank, maar ook voor andere sterke eurolanden. Die "regionale aanpak en risicospreiding" is dus een toegeving aan Duitsland en was vorige week al gemeld door het blad Der Spiegel.

Eerder op de middag had de ECB al bekendgemaakt dat de belangrijkste rentevoet gehandhaafd blijft op 0,05%. De negatieve rente die de commerciële banken moeten betalen om hun geld op korte termijn bij de ECB te parkeren, blijft gehandhaafd.

Minister Van Overtveldt vreest dat Belgische spaarder dupe kan worden van ECB

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft kritiek op het plan van de Europese Centrale Bank (ECB) om meer geld in de economie te pompen. Hij vreest dat de gewone spaarder de dupe kan worden. "Daarom doe ik een eenvoudige en nederige oproep aan de ECB", aldus de minister. "Denk goed na over de impact van jullie maatregelen."

De ingreep kan de waarde van spaargeld immers verlagen.

Van Overtveldt wil de scheiding tussen het politieke niveau en de financiële beleidsmakers zoals de ECB respecteren, maar geeft toch een kritische boodschap mee aan die ECB. Die wil miljarden in de Europese economie pompen via het massaal opkopen van staatsobligaties, om zo de Europese economische groei en de inflatie weer wat aan te zwengelen.

Van Overtveldt vraagt zich af of die maatregelen, die hij een "onorthodox monetair beleid" noemt, wel de juiste zijn, en denkt dat ze hoogstens een indirecte impact kunnen hebben. Hij denkt dat het huidige probleem veeleer te maken heeft met een gebrek aan vertrouwen in het algemeen, "van consumenten, producenten en investeerders".

"Ik wil dan ook een heel eenvoudige en nederige oproep doen aan de ECB: "Alsjeblief, denk goed na over de maatregelen, en probeer de gevolgen zeer goed in te schatten van wat er nu op touw wordt gezet, onder meer op het vlak van spaargeld."   (vrt)