U bent hier

Eva De Bleeker : 'Overheid betaalt facturen na 16 dagen

Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen
23.01.2022 - 10.44u
Door: Herman Gezelle

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker publiceert vandaag de betaaltermijnen van de federale overheid in 2021.

Die cijfers maken duidelijk dat de overheid haar facturen gemiddeld na 16 dagen voldoet.

Opmerkelijk is ook dat de digitale factuur aan belang wint.

De staatssecretaris juicht die tendens toe, op termijn zal de verdere uitrol van die digitale facturen namelijk zorgen voor een snellere afhandeling ervan.

De Bleeker zal zoals eerder aangekondigd blijven rapporteren over betalingstermijnen van de overheid. Die transparantie moet diensten aanmoedigen hun termijnen te verbeteren.

De FOD BOSA rapporteert, op vraag van staatssecretaris De Bleeker, om de drie maanden over de gemiddelde termijnen waarbinnen de federale administraties hun leveranciers vergoeden.

Die resultaten worden nu ook op jaarbasis opgevolgd. Het gaat om een transparante monitoring, een rode draad in het beleid van de staatssecretaris voor Begroting.

De monitoring moet er, samen met het maximaliseren van digitale facturatie, op termijn voor zorgen dat de betalingstermijnen van de overheid korter worden. Vandaag verscheen het verslag met de cijfers van 2021 (https://bosa.belgium.be/nl/publicaties).

Uit die cijfers blijkt dat de overheid haar facturen gemiddeld 16 dagen na de scandatum voldoet.

Zo'n scandatum valt voor elektronische facturen samen met de ontvangst van de factuur, voor papieren facturen komen er enkele dagen postverwerking bovenop. Dat is meteen ook de reden waarom staatssecretaris De Bleeker het belang van de volledige overstap naar digitale facturatie blijft benadrukken.

Dat de gemiddelde termijnen uitkomen op 16 dagen, heeft te maken met het laatste kwartaal van 2021.

De drie laatste maanden van afgelopen jaar zorgden voor een kleine stijging van het gemiddeld aantal dagen, terwijl de termijn in de eerste drie kwartalen maar 13 à 16 dagen bedroeg.

Een verklaring daarvoor is enerzijds te vinden bij het groot aantal verlofdagen in november en december en anderzijds bij de instap van de penitentiaire instellingen in het digitale facturatiesysteem in de maand november. Dat laatste heeft mogelijk voor enkele opstartproblemen gezorgd.

Sowieso is die gemiddelde termijn van 16 dagen een vooruitgang ten opzichte van het verleden.

Ter vergelijking: in 2020 bedroeg deze termijn gemiddeld 20 dagen en in 2019 zelfs 24 dagen.

Het is dus duidelijk dat de beslissing van de overheid van maart 2020, om niet meer te wachten tot de uiterste factuurdatum, een beduidende versnelling heeft betekend in de betaling van de facturen. Ook de versnelde focus op digitale facturatie, begint zijn vruchten af te werpen.'

 

Relevante artikels

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto