De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie vindt dat de Vlaamse regeling over groenestroomcertificaten in strijd is met het vrij verkeer van goederen in de Europese Unie. Dat concludeerde hij na een vraag van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, waar stroomleverancier Essent de Vlaamse boetes betwist.

De Vlaamse energieregulator VREG bedacht Essent jarenlang met boetes omdat het bedrijf onvoldoende geldige groenestroomcertificaten had ingediend. Naast certificaten uit het Vlaamse gewest leverde de leverancier ook garanties en certificaten in uit het Waalse en Brusselse gewest en uit landen als Denemarken, Nederland en Noorwegen, maar die aanvaardde de VREG niet. Zo kreeg Essent tussen 2008 en 2011 voor meer dan 750.000 euro boetes opgelegd.

Essent trok naar de rechtbank, die nu van de Europese rechters wil weten of de Vlaamse regeling strookt met het Europese recht. Advocaat-generaal Yves Bot meent alvast van niet. Het vrije verkeer van goederen verzet zich volgens hem tegen "de Vlaamse regelgeving, die het handelsverkeer tussen de lidstaten op discriminerende wijze belemmert zonder dat dit wordt gerechtvaardigd door dwingende eisen van milieubescherming". Zijn advies is niet bindend. Vaak volgt het Hof in zijn latere arrest wel de redenering van de advocaat-generaal.

Stroomproducenten moesten jaarlijks een welbepaald percentage van hun energieverkoop betrekken uit hernieuwbare bronnen. Ze moeten dit aantonen door tegen 31 maart het vereiste aantal groenestroomcertificaten in te leveren bij de VREG, a rato van de hoeveelheid elektriciteit die ze het jaar voordien aan klanten leveren.

(belga/vrt)