U bent hier

Extra belasting op grote woon- en verkavelingsprojecten

Mol
07.01.2020 - 12.50u
Door: Mark Jaspers

Sinds 1 januari 2020 geldt in Mol een nieuw belastingsreglement voor het behandelen van omgevingsvergunningen. Dit nieuwe reglement voorziet een substantieel hogere belasting voor meergezinswoningen en verkavelingen in vergelijking met de vroegere tarieven.

Met het nieuwe reglement volgen we het voorbeeld van vergelijkbare steden en gemeenten, waarbij de omvang van een bouw- of verkavelingsproject de hoogte van de belasting bepaalt.

Grotere bouwprojecten leiden rechtstreeks en onrechtstreeks tot extra kosten die door het gemeentebestuur moeten worden gedragen. Denk daarbij aan bijkomende rechtstreekse kosten voor huisvuilophaling, onderhoud openbaar domein en nutsvoorzieningen,...

Daarnaast stijgt bij grotere projecten de complexiteit van de dossierafhandeling, wat extra specialisatie en mankracht op zowel de afdeling omgeving als andere gemeentediensten vereist. Naast recente investeringen in bijkomende medewerkers voorzien we de komende jaren nog extra aanwervingen.

Tenslotte keurden we eind 2019 een nieuw gemeentelijk meerjarenplan goed voor de periode 2020 - 2025. Met dit plan beogen we het behoud van onze financiële gezondheid op lange termijn. Om de stijgende algemene kosten te kunnen betalen, vragen we van verschillende specifieke doelgroepen een extra bijdrage.

Wat omvat het nieuwe belastingsreglement?

Het belastingsreglement voorziet enerzijds een algemene dossierkost, mogelijk aangevuld met extra tarieven voor meergezinswoningen (appartementen, studio's, kamerwoningen, groepswoningbouw en verblijfsrecreatie) en verkavelingen.

ü Algemene dossierkost

Deze dossierkost is verschuldigd na volledigverklaring (volledig en ontvankelijk) van het dossier. Ook bij een eventuele weigering van de aanvraag geldt dus deze dossierkost.

Dossier vereenvoudigde procedure: 30 euroDossier gewone procedure: 60 euroDossier melding: 25 euroDossier stedenbouwkundig attest: 30 euro

ü Extra tarieven

Bij meergezinswoningen en verkavelingen worden de dossierkosten aangevuld met een bijkomende belasting. Deze is alleen verontschuldigd na het afleveren van de beoogde vergunning.

Meergezinswoningen: de bijdrage wordt berekend op het aantal m³ bovengronds bouwvolume. Het tarief bedraagt 3 euro/m³

Verkavelingen: de bijdragen wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van het te verkavelen perceel én het aantal bijkomende bebouwbare loten. Voor de oppervlakte geldt een tarief van 0,5 euro/m², aangevuld met een tarief van 500 euro per bijkomend bebouwbaar lot.

Vanaf wanneer geldt het nieuwe belastingsreglement?

Het nieuwe belastingsreglement geldt voor alle aanvragen voor omgevingsvergun-ningen die ingediend werden na 1 januari 2020. Voor de vroegere aanvragen gelden de oude dossierkosten zonder aanvullende tarieven. Het volledige reglement – goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 december 2019 - vind je op www.gemeentemol.be/dienst-belastingen.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

Dominic De Gruyter PFL : 'Opdrachten strikt beperkt nu, maar we bouwen verder, ook tijdens deze crisis'

Internationaal | Kempen regio | Nationaal 04.04.2020 - 17.51u reading time6min

PFL uit Beerse, dat audiovisuele ondersteuning aanbiedt, maakt zich klaar om na de coronacrisis nog sterker naar voor te komen. Het bedrijf is bezig met een uitbreiding én de opstart van een buitenlandse vestiging.

'Door de veiligheidsmaatregelen met de coronacrisis zijn ook bij PFL veel opdrachten weggevallen of uitgesteld', zegt zaakvoerder Dominic De Gruyter.

Het grootste terras van Neteland

Grobbendonk | Herentals | Herenthout | Neteland | Olen | Vorselaar 04.04.2020 - 03.22u

Mogen we dit weekend barbecueën?

Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 04.04.2020 - 00.59u

Coronamaatregelen nieuwtjes Herentals & Neteland

Coronamaatregelen nieuwtjes Herentals & Neteland
Herentals | Neteland 03.04.2020 - 19.02u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto