Om extra inspanningen te leveren in de strijd tegen zwerfvuil, zet stad Geel zwerfvuilhandhavers in die intensieve controles uitvoeren. Wie zijn afval zomaar weggooit op de grond en betrapt wordt, krijgt een GAS-boete. Stad Geel werkt hiervoor samen met de OVAM.

Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen van de Vlaming. De stad krijgt dan ook regelmatig meldingen van zwerfvuil en sluikstorten. Stad Geel spant zich al jaren in met een doorgedreven zwerfvuilbeleid. Om dit beleid meer kracht bij te zetten, doet de stad beroep op de zwerfvuilhandhavers van de OVAM.

"Deze handhavers zullen nauw samenwerken met onze eigen diensten en focussen zich op het op heterdaad betrappen", vertelt Bart Julliams, schepen van milieu en natuur. "Zij hebben de bevoegdheid om overtredingen vast te stellen wanneer ze iemand betrappen op het weggooien van bijvoorbeeld een peuk, een blikje of een kassaticket op straat.

Deze vaststellingen kunnen vervolgens door de sanctionerend GAS-ambtenaar omgezet worden in boetes."

Zwerfvuilhandhavers

Omdat handhaving op zwerfvuil een intensieve opdracht is voor lokale besturen, kunnen zij beroep doen op de OVAM. Zij stelt zwerfvuilhandhavers ter beschikking voor lokale acties, zoals controles in winkelstraten of parken.

Of voor acties op eenmalige evenementen zoals jaarmarkten of sportwedstrijden. De zwerfvuilhandhavers geven geen waarschuwing en voeren hun controles niet uit in uniform, om de pakkans te vergroten. Boete vermijden Werp dus je peuk, blikje of zakje hondenpoep in de straatvuilnisbak of neem het mee en laat je omgeving proper achter.

Wie dit niet doet en betrapt wordt door een zwerfvuilhandhaver, riskeert een boete die kan oplopen tot 350 euro. De zwerfvuilhandhavers zullen zich bij vaststellingen steeds identificeren en geen boetes ter plaatse innen.

Evaluatie vuilnisbakkenplan

De stad telt momenteel 352 publieke vuilnisbakken. Hiervoor heeft de stad samen met IOK Afvalbeheer en Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en VVSG, een vuilnisbakkenplan opgesteld.

Alle vuilnisbakken werden in kaart gebracht, hun plaatsing werd kritisch bekeken en het gebruik en de inhoud werd gecontroleerd. De conclusies van dat onderzoek leidden tot het verwijderen en verplaatsen van bepaalde straatvuilnisbakken.

Bij andere vuilnisbakken wordt de inwerpopening verkleind, de ervaring leert dat dit het aantal sluikstorten in straatvuilnisbakken drastisch doet dalen. Meer informatie hierover vind je op www.geel.be/straatvuilnisbakkenplan.