Nancy Verhaegen uit Westerlo-centrum : Nancy is 55 jaar en weduwe van Jef Aerts. Nancy is in Westerlo vooral bekend als de vorige sympathieke eigenaar van de horecazaak 'Sooi van 't Hof' die ze jarenlang met Jef heeft uitgebaat.

Sinds 2012 engageert ze zich ook als bestuurslid voor ziekenzorg Samana waarbij ze zich inzet om regelmatig op ziekenbezoek te gaan. Vanuit die ervaring wil ze graag het aanspreekpunt zijn voor ouderen en kwetsbaren in onze gemeente. Tevens is ze al geruime tijd actief bij KWB.

Als jonge oma van 3 kleinkinderen is ze uiteraard ook gevoelig voor de thema's verkeersveiligheid, onderwijs, speel- en sportmogelijkheden voor onze kleinste inwoners.

Als vroegere zelfstandige vindt ze het ook belangrijk dat jonge starters en zelfstandigen alle nodige ondersteuning krijgen om hun zaak uit te bouwen, wat zorgt voor én meer én een sterke lokale handel.

Westerlo is, dankzij CD&V, de voorbije decennia een écht aangenaam dorp geworden, waar het fijn wonen is. Ze wil, als kandidaat bij CD&V ook de komende jaren mee aan de kar trekken om samen Westerlo nog mooier, gezelliger én leuker te maken.

Niels Van Houdt uit Oosterwijk

Niels is 24 jaar en woont al bijna zijn hele leven langs de Olenseweg in Oosterwijk. Zijn vrije tijd staat volledig in het teken van de jeugd. Zo was Niels de afgelopen jaren hoofdleider van Chiro Kontakt, waar hij momenteel nog actief is als leider van de kerels, en was hij een van de drijvende krachten van het Kapelkade-comité.

Daarnaast is Niels de huidige voorzitter van onze gemeentelijke jeugdraad, waardoor hij mee vorm gaf aan het jeugdbeleid in Westerlo. Sinds enkele jaren speelt hij ook toneel bij Kultuur Kwadraat, een afdeling van Gezinsbond Voortkapel.

Na zijn studies was Niels een tijdlang actief in de verzekeringssector, maar recent ontdekte hij dat zijn passie elders lag. Zo is hij sinds februari zaakvoerder van Brasserie Het Trefpunt, gelegen aan supermarkt Carrefour in Voortkapel. Daar neemt Niels meestal de bediening in de zaak voor zijn rekening, waardoor hij geregeld in contact komt met zijn klanten en zo op de hoogte blijft van wat er leeft bij de mensen.

Niels zet nu met veel enthousiasme de stap naar de lokale politiek, zodat hij ook daar zijn steentje kan bijdragen.

Stefanie Janssens uit Heultje

Stefanie Janssens is geboren en getogen in Heultje, 35 jaar en reeds 15 jaar gehuwd met Steven Luyten. Samen hebben ze een dochtertje Free die op verkiezingsdag 8jaar wordt.

Van kleins af tot 2003 was Stefanie chirolid/leidster in hart en nieren. In 2003 studeerde ze af als onderwijzeres, later kroop ze terug achter de studieboeken om zich te gaan verdiepen in haar twee grote passies: Voeding en beweging.

Ze studeerde af als voedingsconsulente/bewegingscoach en startte thuis haar praktijk op. Nu werkt ze als 'Office Administrator' bij Robojob, maar het blijft heel belangrijk voor haar om mensen te inspireren qua gezondheid. Verder houdt ze van verre reizen en lekker tafelen.

Politiek behoorde in eerste instantie zeker niet tot één van haar passies. Nooit heeft ze gedacht dat politiek deel zou uitmaken van haar leefwereld.
Maar als politiek betekent: 'Zich inzetten met een superteam om 'ons dorp' en 'onze gemeente' te laten sprankelen en om haar enthousiasme en haar passies aan te wenden om 'ons' te ondersteunen.' (pp)

'Bij deze: Schol, op een gezond Westerlo en een avontuur samen met jullie'
www.westerlo.cdenv.be