Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Hilde Crevits zorgt vanaf 2023 voor 85 extra opleidingstrajecten tot zorgkundige in de sectoren van de ouderenzorg, de revalidatieziekenhuizen en -centra, de psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen.

Op die manier wil de minister tegemoet komen aan de hoge nood aan personeel in deze sectoren samen de eerdere maatregelen die genomen zijn met het structureel instroomkanaal.

"Er is een grote vraag naar verpleegkundigen en zorgkundigen. We nemen met de Vlaamse overheid verschillende stappen om mensen richting de zorgsector te leiden. Het succesvolle project #kiesvoordezorg geeft mensen een mooie kans om zich te heroriënteren.

Daarom hebben we beslist om extra trajecten te financieren." - Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits

Het project #kiesvoordezorg wil werknemers uit andere sectoren, die een nieuwe carrière als zorgkundige overwegen, de kans geven om als werknemer een betaald opleidingstraject te laten volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector.

Minister Crevits wil met de versterking van dit project op korte termijn extra mensen naar de zorgsector leiden. Eerder werd al beslist om 3.300 mensen die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken via kortlopende opleidingen onmiddellijk aan de slag te helpen in knelpuntberoepen in de zorg- en de welzijnssector.

#kiesvoordezorg

De Vlaamse overheid betaalt het loon van de werknemer zodat die voltijds de opleiding tot zorgkundige kan aanvatten. Studenten krijgen vanaf de eerste schooldag een contract van onbepaalde duur bij een werkgever in de zorg.

Als de kandidaat-werknemer afgestudeerd is, kan deze meteen in dienst blijven van de werkgever waarmee hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

De bijkomende oproep naar 85 extra trajecten is aanvullend op het bestaande project van #kiesvoordezorg. Bij de vorige selectieronde slaagden 478 kandidaten voor de selectietesten. De start van de opleiding tot zorgkundige is voorzien vanaf februari 2023. De inschrijvingen van dit project lopen tot en met 7 oktober 2022.

Pieter Swinnen uit Genk stelde zich bij de vorige selectieronde kandidaat voor het project #kiesvoordezorg en start op 19 september aan zijn traject. Hij besloot om zijn job als chef-kok in te ruilen voor een uitdaging in de zorg en kruipt binnenkort achter de schoolbanken.

"Het werd stilaan tijd voor een andere uitdaging, waar ik me nog meer wilde engageren voor mensen, om met en voor mensen het verschil te kunnen maken. Maar het is niet eenvoudig om zomaar terug naar de schoolbanken terug te keren en geen inkomsten te hebben. Dit project biedt de opportuniteit dat je een opleidingstraject volgt, maar tegelijk al in dienst bent bij je toekomstige werkgever. Dat zorgt voor een extra motivatie."

Meer informatie op www.kiesvoordezorg.be