Door het verkeersvrij maken van de Corbiestraat en het invoeren van eenrichtingsverkeer op het Rondplein, creëren we heel wat extra terrasruimte voor de betrokken horecazaken.

Ook de al ontvangen aanvragen van horecazaken buiten deze zone om hun terrassen te mogen uitbreiden, kunnen we vrijwel allemaal in grote mate inwilligen. De verkeersmaatregelen voor de Corbiestraat en het Rondplein gelden vanaf maandag 8 juni.

Op dit moment beslissen we om de maatregelen in te voeren tot 31 augustus. Een eventuele verlenging hangt af van het verloop van de coronamaatregelen.

Voor alle terrasuitbreidingen geldt de verplichting dat er voldoende vrije ruimte (1,5 meter) overblijft om voetgangers veilig te laten passeren.

De terrassen mogen uitsluitend vergroot worden met verplaatsbaar meubilair, dat snel kan verwijderd of verplaatst worden voor werken of markten. Ook moet er op elk moment een vrije doorgang van vier meter voor de hulpdiensten en afvalophaling verzekerd zijn.

Horecazaken mogen volgens de coronarichtlijnen openblijven tot 1 uur. Voor de terrassen vraagt het college van burgemeester en schepenen om op week- en zondagen al te sluiten om 12 uur 's nachts. Vrijdag en zaterdag mogen de terrassen wel openblijven tot 1 uur 's nachts.

Rondplein & Corbiestraat

De beleidsintentie om het horecagedeelte van de Corbiestraat verkeersvrij te maken, communiceerden we al eerder. We breiden de maatregelen uit naar het Rondplein, zodat ook hier de horecazaken extra terrasruimte krijgen.

De maatregelen gelden vanaf 8 juni tot en met 31 augustus. Afhankelijk van de coronamaatregelen komt er mogelijk een verlenging. We zetten de verkeersmaatregelen op een rij:

ü Rondplein

o We voeren eenrichtingsverkeer in op de straten van het Rondplein. Op die manier blijven alle woningen, winkels en de parking zelf vlot bereikbaar. Het eenrichtingsverkeer verloopt tegenwijzerzin (zie plannetje).

o Dankzij het eenrichtingsverkeer krijgen alle horecazaken aan het Rondplein de kans om hun terras uit te breiden naar het voetpad en een deel van de vrijgekomen rijstrook.

o Fietsers mogen - voor hun eigen veiligheid - uitsluitend in de tegenrichting rijden op het kort stukje tussen de twee delen van de Corbiestraat. Voor de andere straten rijden fietsers met de auto's mee. Wanneer nodig rijden ze dus snel een blokje om.

ü Corbiestraat

o De Corbiestraat wordt verkeersvrij tussen het Rondplein en de Boerenkrijgstraat. Fietsers mogen wel in alle richtingen door (zie plannetje).

o Leveringen van handelszaken blijven mogelijk via de Boerenkrijgstraat tussen 9 en 10 uur 's ochtends.

o Horecazaken mogen volgens de gemaakte afspraken hun terras uitbreiden naar de parkeerplaatsen en de voetpaden. De rijweg blijft altijd evenwel vrij voor voetgangers.

o De parkeerplaatsen die je kan bereiken via de Statiestraat blijven bereikbaar. Je mag evenwel niet over het Santo Tomasplein doorrijden richting Corbiestraat.

Andere horecazaken

Alle horecazaken buiten de zone van het Rondplein en Corbiestraat - dus ook in de gehuchten - krijgen de kans om hun terrassen uit te breiden. Voor elke horecazaak geldt maatwerk. Inmiddels ontvingen we al 28 aanvragen.

Deze konden vrijwel allemaal worden ingewilligd, mits de nodige afspraken. Elke horeca-uitbater ontvangt hiervoor een individueel burgemeesterbesluit. Horecazaken die willen uitbreiden, kunnen nog steeds een aanvraag indienen via https://www.gemeentemol.be/uitbreidinghoreca.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be