De jaarlijkse werelddag 'Verzet tegen Armoede en Uitsluiting' met fakkeltocht in Herentals kreeg een 400-tal gemotiveerde sympathisanten naar de foyer van cc 't Schaliken en aansluitend de stille protesttocht door de centrumstraten.

Er waren pakkende getuigenissen van mensen die in de armoede vertoeven, en van de verantwoordelijken van de vzw De Fakkel-vzw De Dorpel en SPAAK.

Burgemeester Jan Bertels : 'Wijkgezondheidscentrum blijven steunen als stad'

'Als stad moeten we blijvend aandacht geven aan de strijd tegen armoede, en hoe wij hier kunnen aan meewerken: vb. door het wijkgezondheidscentrum te steunen', zegt burgemeester Jan Bertels (Sp.a).  'Het is evident dat ik hier vanavond ook ben: solidariteit is onmisbaar in een samenleving, en mensen in armoede verdienen nog meer onze solidariteit, in het verleden, nu en in de toekomst.'

Dirk Soentjens : 'Ik voel me erg nederig tussen deze getuigenissen van mensen in armoede'

Ook Dirk Soentjens, algemeen directeur van de stad, onderstreepte dat armoede dringend teruggedrongen moet worden. 'De kracht van de samenwerking tussen lokaal bestuur en De Fakkel/ De Dorpel ligt in complementariteit: de stad kan niet wat zij kunnen, en vice versa. 

Als beroepskracht voel ik me erg nederig tussen deze getuigenissen van mensen in armoede. Deze deden me sterk terugdenken aan mijn eerste jaren van mijn loopbaan als maatschappelijk werker bij het OCMW, toen ik elke dag met mensen in armoede werkte.'

Indrukwekkende fakkeltocht

Daarna volgde een indrukwekkende fakkeltocht door de centrumstraten van Herentals. Ook burgemeester Jan Bertels, Dirk Soentjens en pater Kristiaan trokken mee door de straten. Doedelzakspelers van The Wallace Pipe Band gaven de fakkeltocht een extra indringende dimensie. (pp)

Foto's: Johan Temmerman /Nnieuws.