Momenteel geldt in ons land de regeling dat een kind de achternaam van de vader krijgt "als de afstamming langs vaderszijde en langs moederszijde op hetzelfde moment is vastgesteld". Er gelden enkele uitzonderingen. Als de afstamming bijvoorbeeld alleen langs de kant van de moeder bekend is, krijgt het kind de naam van de moeder.

Mijn kinderen zijn beschermd door de naam van hun papa, het geeft hen een zeer grote vrijheid, ik ben er eigenlijk blij om dat ze niet Turtelboom heten.
Annemie Turtelboom

Afgelopen weekend bracht Het Laatste Nieuws het voorstel van minister van Justitie Turtelboom onder de aandacht. Ouders moeten volgens haar veel meer mogelijkheden krijgen en vrij kunnen kiezen welke achternaam ze aan hun kinderen geven: die van de vader, die van de moeder, of van allebei (zoals in Spanje).

"Vrijheid is een belangrijke waarde in onze samenleving. Wanneer men nu geen enkele keuze heeft en alleen de naam van de vader mogelijk maakt, denk ik dat het belangrijk is dat verandert, en dat ook de naam van de mama kan, of nog belangrijker, de dubbele familienaam", vindt Turtelboom.

Wie al plannen maakte om de familienaam van zijn kinderen te veranderen, is eraan voor de moeite. Het nieuwe systeem zal pas gelden voor kinderen die geboren worden nádat de nieuwe wet van kracht geworden is. Bestaande namen blijven dus zoals ze zijn.

Als mama en papa dan voor een bepaalde formule gekozen hebben bij de geboorte van hun eerste kind, moeten zusjes en broertjes automatisch dezelfde naam krijgen. Kinderen die een dubbele familienaam meekrijgen, kunnen zelf later aan hun eigen kinderen maar een van de twee familienamen meegeven.

België komt met het nieuwe systeem in de groep Europese landen terecht waarin de grootste vrijheid in naamkeuze heerst. Zelfs in Nederland en Scandinavië zijn de regels nog strenger.

"Mijn kinderen zijn ongelofelijk beschermd door de naam van hun papa, het geeft hen een zeer grote vrijheid, ik ben er dus eigenlijk wel blij om dat ze niet Turtelboom heten", reageert de minister lachend op de vraag van VRT-journalist Johny Vansevenant of ze er geen spijt van heeft dat haar kinderen niet haar achternaam dragen. "Maar dat hangt meer samen met mijn functie." (vrt)