Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Febelfin : 'Nieuw protocol om spaarrekeningen eenvoudiger te vergelijken treedt in werking"

Het protocol dat Febelfin samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand, minister van Economische Zaken Pierre-Yves Dermagne en minister van Financiën Vincent Van Peteghem ondertekende om spaarrekeningen transparanter te maken, is vandaag in werking getreden.

Spaarders kunnen voortaan de uniforme webpagina van hun bank raadplegen om de spaarrekeningen die hun bank aanbiedt te vergelijken. Bovendien zal het ook eenvoudiger worden om de spaarrekeningen van de verschillende banken te vergelijken en indien gewenst over te stappen naar een andere bank.

Aantal spaarrekeningen per bank wordt beperkt

Volgens het protocol moeten de  betrokken banken  hun aanbod van spaarrekeningen vanaf vandaag beperken. Met als doel het aanbod van gereglementeerde spaarrekeningen transparanter te maken en de vergelijkbaarheid van het aanbod tussen de verschillende banken te verhogen, werd het aantal verschillende spaarformules per bank beperkt tot maximaal vier.

Deze rekeningen worden bovendien opgedeeld in de drie volgende categorieën die gemakkelijk met elkaar te vergelijken zijn:

  • Categorie A: per bank maximaal 2 klassieke spaarrekeningen, d.w.z. met een basisrente en getrouwheidspremie en zonder andere voorwaarden;
  • Categorie B: per bank maximaal 2 spaarrekeningen met bedragsvoorwaarden, d.w.z. met ofwel een minimum/maximum spaarbedrag ofwel met een maximum/minimum inlage per maand;
  • Categorie C: per bank maximaal 2 spaarrekeningen verbonden aan een leeftijdscategorie, bv. een jongerenrekening.

Banken kunnen bijkomend nog steeds huurwaarborgrekeningen en spaarrekeningen met derdenbeding blijven aanbieden mits deze rekeningen gebruik maken van de door de bank maximaal 4 gekozen spaarformules.

De toezichthouder, FSMA, is bevoegd voor het toezicht op de naleving van dit akkoord.

Voor reeds bestaande spaarrekeningen die niet langer kunnen worden aangeboden, zullen de banken uiterlijk op 30 april 2024 hun klanten voorstellen om hun spaarrekening om te vormen naar een andere spaarformule, wat ten laatste op 1 juli 2024 dient te gebeuren.

Uniforme webpagina met overzicht van spaarrekeningen

Om meer informatie te vinden over de verschillende spaarrekeningen aangeboden door je bank, kan je vanaf vandaag ook gebruik maken van haar uniforme webpagina met alle tariefinformatie en modaliteiten per spaarrekening. De spaarrekening met het hoogste rendement na 12 maanden (basisrente en getrouwheidspremie worden daarom uitzonderlijk opgeteld) wordt daarenboven het hoogst gerangschikt op deze pagina.

Vergelijken van spaarrekeningen wordt eenvoudiger

De nieuwe webpagina van elke bank stelt je als spaarder niet alleen in staat om gereglementeerde spaarrekeningen gemakkelijker te vergelijken, maar ook om meer informatie te krijgen over hoe je eenvoudig van bank kan veranderen. Op de webpagina is meer bepaald informatie te vinden over de volgende diensten:

  • De spaarcalculator, beschikbaar bij je bank, waarmee je kan nagaan in hoeverre de basisrente en getrouwheidspremie reeds verworven zijn en dus kan inschatten of dit een invloed heeft op een geldopneming.
  • De spaarsimulator van de FSMA, die je nu een nog eenvoudiger overzicht biedt van de spaarrekeningen per bank dankzij het beperkter aantal formules.
  • De bankoverstapdienst, die je hulp biedt wanneer je naar een andere bank wilt overstappen.

Dit overzicht wordt eveneens ter beschikking gesteld van de niet-digitale klanten via het agentschap, kantoor of de telefonische klantendienst.

Uitleg bij je basisrente en getrouwheidspremie

Ten laatste vanaf 1 juli 2024 krijg je als klant ook elk kwartaal, samen met de uitbetaling van de verworven getrouwheidspremie op je spaarrekening, informatie over het percentage van de getrouwheidspremie en de basisrente dat op dat ogenblik van toepassing is op die spaarrekening voor nieuwe stortingen of voor bedragen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen.

Die worden namelijk vermeld op je rekeninguittreksel. Als je digitaal bankiert, krijg je bovendien een melding in je bankapp die aangeeft dat het rekeninguittreksel beschikbaar is en die ook verwijst naar de webpagina.

Deel dit artikel