Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Febelfin : 'Vooral energiebesparende leningen maken enorme opmars'

Het aantal door de BVK-leden verstrekte consumentenkredieten in België ging in 2022 opnieuw de hoogte in na een daling in 2021. In totaal werden er in 2022    674.000 kredieten verstrekt, met een stijging van meer dan 110% binnen het aantal verstrekte energiebesparende kredieten. 

In 2022 werden door de BVK-leden, die 95% van de markt vertegenwoordigen, zo’n 674.000 nieuwe kredietovereenkomsten op afbetaling afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 9 miljard EUR.

Dit is een stijging van bijna 6% ten opzichte van 2021 in het totaal aantal verstrekte kredietovereenkomsten. Ondanks deze stijging ligt het aantal nog steeds ongeveer 16% onder het niveau van 2019.

Consumentenkredieten spelen cruciale rol in groene transitie

De grootste stijging is op te merken in de categorie van energiebesparende kredieten. Er werden in totaal 61.000 dergelijke kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 1 miljard EUR. Dat is een stijging van 110% in vergelijking met vorig jaar. Ook het aantal renovatiekredieten ziet een sterke stijging met meer dan 35%.

Meer en meer consumentenkredieten gaan naar projecten die bijdragen aan de groene energietransitie.”, aldus Bart Vervenne, Voorzitter van de Raad van Bestuur van BVK. “De energiecrisis van afgelopen jaar heeft de Belg heel bewust gemaakt van de energieprestatie van zijn woning. Consumentenkredieten zorgen ervoor dat duurzame investeringen kunnen gebeuren en dat onze maatschappij de groene omslag zal kunnen maken.”

In tegenstelling tot vorig jaar, is het aantal kredieten voor de aankoop van nieuwe voertuigen sterk gedaald, met 21,5%. Het aantal kredieten voor tweedehandswagen kende ook een lichte daling, met iets minder dan 3% in vergelijking met 2021.

Deze daling is mede te verklaren door de aanhoudende tekorten van onderdelen en lange levertijden, onzekerheid inzake de overschakeling naar elektrisch rijden, maar ook door de veranderende gewoonten van Belgen, zoals meer thuiswerk. Daar tegenoverstaande wordt het marktaandeel van milieuvriendelijke wagens wel steeds groter en zijn nieuwe wagens per definitie reeds milieuvriendelijker omdat ze oudere, weinig milieuvriendelijke exemplaren vervangen.

Voor kredieten voor andere aankopen, zoals huishoudelijke apparaten, elektronica en meubilair, is er een lichte daling op te merken met ongeveer 4%.

Deel dit artikel