Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Federaal parket : 'Arrestaties na bedreigingen tegen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne'

Het federaal parket werd in de loop van verleden week op de hoogte gebracht van een mogelijke  dreiging op de persoon van de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Er werd onmiddellijk een onderzoek opgestart en toevertrouwd aan een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. Uit de eerste  elementen van dat onderzoek bleek al vlug dat deze dreiging diende ernstig genomen te worden.

Het nationaal crisiscentrum heeft onmiddellijk de nodige maatregelen genomen om de minister onder verhoogde beveiliging te plaatsen. Over deze maatregelen zullen geen details gegeven worden.

De minister zal niet deelnemen aan een aantal activiteiten die gepland waren voor de komende dagen.

In de loop van de nacht van vrijdag op zaterdag werden er in Nederland drie personen van hun vrijheid beroofd. Het federaal parket vraagt om hun overlevering.  (parket)

Deel dit artikel