'In het kader van een dossier dat bij het federaal parket is geopend wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, heeft de met het dossier belaste onderzoeksrechter van Antwerpen vanochtend 13 huiszoekingen bevolen in de regio Antwerpen.

Er namen ongeveer 100 agenten van de Federale Gerechtelijke Politie deel aan de operatie, die zonder incidenten is verlopen.

Een Antwerpse groep kwam in beeld binnen het salafistisch jihadistisch milieu en het doel van deze actie was om de activiteiten van deze groep verder in kaart te brengen.

Er werden 13 personen van hun vrijheid beroofd die in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter zullen verschijnen die zal beslissen over een eventuele aanhouding.

In het belang van het onderzoek geeft het Federaal Parket vandaag geen verdere informatie.'