Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Federale regering bekrachtigt Belgisch energie-eiland als speerproject voor EU Covid-herstelfonds

windmolens op zee

De federale regering en Elia Transmission Belgium (Elia) hebben een overeenkomst over financiële ondersteuning uit het zogenaamde Recovery & Resilience Facility of kortweg RRF-fonds.

Dat fonds werd tijdens de Covid-crisis door de Europese Commissie opgericht om lidstaten financieel te ondersteunen bij toekomstgerichte investeringen.

Het RRF-fonds moet de Europese economie vergroenen en robuuster maken, twee doelstellingen die met de huidige energiecrisis nog acuter zijn.

De ondertekening van het protocol voor de Europese subsidie van €99,7 miljoen gebeurde in aanwezigheid van minister van Energie Tinne Van der Straeten,  staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine en Stefaan de Rynck, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.

Een innovatief hoogstandje

Het Prinses Elisabeth Eiland wordt een belangrijk energieknooppunt. Het artificiële eiland komt op ca. 45 km voor de Belgische kust en zal bijna uitsluitend transmissie-infrastructuur huisvesten. Die zal o.a. de windenergie van de tweede offshore windzone (3,5 GW) ontvangen en optransformeren van 66kV naar 220 kV. De elektriciteit wordt daarna naar land gebracht via een gezamenlijk kabelstelsel. 

Op het eiland zullen op termijn ook de bijkomende interconnectoren aansluiten met Groot-Brittannië (Nautilus) en Denemarken (TritonLink).

Het gaat om zogenaamde hybride interconnectoren die een dubbele functie hebben: ze zorgen niet alleen voor stroomuitwisseling tussen landen maar zijn ook verbonden met grote offshore windparken in de Noordzee die ons land van grote volumes hernieuwbare energie voorzien.

“Dit betekent het startschot om van de plannings- naar de uitvoeringsfase te gaan en om tegen 2026 het allereerste energie-eiland te bouwen in de Noordzee. Het zal toegang geven tot nieuwe windparken in de Belgische Noordzee en windenergie uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.  Dankzij het energie-eiland versterken we onze energieonafhankelijkheid, verlagen we onze facturen en verminderen we de CO2-uitstoot.”

Subsidie onder strikte voorwaarden

Met het geld uit het RRF-fonds zal Elia de basisstructuur van het eiland bouwen. De werken hiervoor starten in 2024 en moeten tegen 31 augustus 2026 klaar zijn. De basisstructuur is boven de waterlijn ongeveer 5 hectare groot en bestaat uit betonnen caissons die opgevuld worden met zand.

De Europese subsidie wordt in schijven uitbetaald naarmate vooraf bepaalde mijlpalen worden bereikt zoals het voltooien van het design, het toekennen van de milieuvergunning of de start van de caisson werken. Daarna wordt gestart met het installeren van de hoogspanningsinfrastructuur.

€ 1 miljoen voor bijkomende projecten rond biodiversiteit

Van de €99,7 miljoen Europese subsidie gaat € 1 miljoen naar projecten van derden die bijdragen aan biodiversiteit op zee. Daarvoor zal een oproep gelanceerd worden.

De minister van Energie Van der Straeten beslist welke voorstellen hiervoor in aanmerking komen. Dit initiatief komt bovenop het zogenaamde Nature Inclusive Design voor het eiland dat Elia momenteel in samenwerking met een experten groep uitwerkt.

Dankzij ingrepen en aanpassingen in het design kan de impact van het eiland op het mariene milieu beperkt worden en zelfs de plaatselijke biodiversiteit bevorderen.'

Minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine en Stefaan de Rynck, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België

Minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine en Stefaan de Rynck, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België

windmolens op zee

Deel dit artikel