Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Feie Aerts verkozen tot nieuwe kinderburgemeester Mol

Mol

Feie Aerts van gemeentelijke basisschool De Zandloper (Mol Rauw) werd gisteren verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van Mol.  Hij volgt Cas Delaet op van gemeentelijke basisschool Alles Kids (Gompel).

De kinderburgemeester en kinderraadsleden legden de eed af. Achteraf werden zij samen met hun ouders getrakteerd op een receptie.

Het gemeentebestuur Mol wil kinderen actief betrekken in thema’s die anders door volwassenen geregeld worden. Doel van de kinderraad is thema’s te bespreken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld maar aan speelterreinen, activiteiten als de Buitenspeeldag en Grabbelpas, sport, milieu, kinderrechten, gezonde voeding,…

De kinderraadsleden zijn ook de ambassadeurs van ‘Generatie Rookvrij’ aan hun school. Met het project ‘Generatie Rookvrij’ gaan we samen op weg naar een rookvrije toekomst en willen we zoveel mogelijk plaatsen waar veel kinderen komen, rookvrij maken.

Samenstelling kinderraad

9 kinderen stelden zich kandidaat voor het ambt van kinderburgemeester. Feie Aerts van gemeentelijke basisschool De Zandloper kreeg de meeste stemmen. Het ambt van de kinderburgemeester en kinderraadsleden loopt gedurende het hele schooljaar en eindigt dus in juni 2023. De kinderburgemeester wordt bijgestaan door 23 kinderraadsleden. De nieuwe kinderburgemeester wil vooral focussen op milieu en online pesten.

Vergadering kinderraad

De vergaderingen van de kinderraad vinden maandelijks plaats op een woensdagnamiddag (meestal in de raadzaal van ’t Getouw) van 14 tot 16 uur. De agendapunten en de verslagen kan je bekijken op www.gemeentemol.be/kinderraad.

Kinderburgemeester Mol

Kinderburgemeester Mol

Mol

Deel dit artikel