De fietsostrade F105 Herentals-Balen tussen Herentals en Olen is volledig klaar. Een traject goed voor vijf kilometer waarbij je over maar liefst vijf fietsbruggen en door één fietstunnel fietst.

Hiermee is al 23 km van de 36 kilometer lange fietsostrade befietsbaar.

Om de fietsostrade F105 Herentals-Balen op grondgebied Herentals te kunnen realiseren, moest de provincie Antwerpen vijf fietsbruggen en één fietstunnel bouwen.

"De provincie Antwerpen startte met de bouw van de fietstunnel aan Koulaak. Nadien volgde het hijsen van de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals, waarbij de brugdelen per boot toekwamen. Vervolgens plaatste aannemer Mols-Iemants ook de fietsbrug over de Sint-Jobsstraat, de twee fietsbruggen over de Kleine Nete en die over 't Vlietje", aldus gedeputeerde Lemmens, bevoegd voor mobiliteit.

Eens de fietstunnel en fietsbruggen op z'n plaats lagen, kon aannemer Colas van start gaan met de aanleg van de fietsweg zelf. "Ook op dit nieuwe stuk fiets je over een verlichte fietsweg met randmarking. Deze duidt de scheiding tussen de berm en het fietspad duidelijk aan.

De reflecterende dot-markering helpt je als fietser om de rand van de fietsostrade te zien, maar ook te voelen. Omdat ze hobbelt als je er over fietst. Zo helpen we bermongevallen voorkomen."

Burgemeester van Herentals Mien Van Olmen:  "Ruim twee jaar na de start van de werken, zijn we ontzettend blij dat de eerste fietsostrade in Herentals kan opengesteld worden. Door de opening van dit deel van de fietsostrade komt er een snelle en comfortabele fietsverbinding met Olen en Geel, de fiets wordt zo een vlot en veilig alternatief voor de wagen.

Bovendien fiets je op dit deel van de F105 aangenaam doorheen de waardevolle natuur in de vallei van de Kleine Nete. Het stadsbestuur is de provincie Antwerpen dan ook zeer erkentelijk voor deze belangrijke investeringen.

"De fietsostrade is een mooie toevoeging aan onze bestaande fietsinfrastructuur. Het biedt ons extra mogelijkheden om aan groene mobiliteit te doen. Onder meer werknemers en studenten kunnen zich nu probleemloos 's ochtends en 's avonds veilig en snel verplaatsen tussen Olen en Herentals. En wanneer de lus volledig klaar is, wel tot in Balen", vult Ellen Deswert, schepen van Mobiliteit van gemeente Olen, aan.

Verder verloop van de werken

Momenteel fiets je vanaf het station Herentals tot Rozenberg in Mol, goed voor 23 kilometer fietsplezier.

Tussen Groenstraat en Technische Schoolstraat in Geel moet je voorlopig nog wel omrijden. Daarnaast moet er nog ongeveer 6 kilometer fietsweg aangelegd worden tussen Rozenberg in Mol en Schoor-Dorp in Balen.

De aannemer startte deze werken. Het deel vanaf Schoor-Dorp tot in Leopoldsburg is niet opgenomen in dit project. Maar, indien alles vlot verloopt, fiets je in het voorjaar van 2023 helemaal van Herentals naar Balen.  Foto provincie Antwerpen.