Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fietsersbond Herentals roept stad op tot zéér dringende actie voor veilige schoolroutes : 'Ondermaats, gebuisd'

Fietsersbond

'Veilig naar school fietsen. Dat zou heel normaal moeten zijn. Jammer genoeg zijn er in Herentals tal van plaatsen waar kinderen en jongeren zich onveilig voelen op de fiets. Die plaatsen zijn al jaar en dag bekend. De Fietsersbond Herentals organiseerde in april een fietstocht met 150 kinderen en ouders om het probleem nogmaals op de agenda te plaatsen.

De Fietsersbond is diep teleurgesteld dat het stadsbestuur in september slechts 1 van de 10 aanbevelingen gerealiseerd heeft.

Voorzitter Wim Peersman lanceert een dringende oproep om de verkeersveiligheid voor kinderen niet langer op de lange baan te schuiven.

Teleurstelling

'Om het stadsbestuur op te roepen tot actie organiseerde de Fietsersbond op 24 april een ‘Kidical Mass’: een fietstocht op maat van kinderen en jongeren langs gevaarlijke situaties op weg naar school', zegt voorzitter Wim Peersman.

'150 kinderen, jongeren en (groot)ouders fietsten mee. De Fietsersbond maakte een dossier op met 10 quick wins, ingrepen die op korte tijd en zonder hoge kosten de fietsveiligheid verhogen. Van deze voorstellen werd slechts 1 gerealiseerd, 7 voorstellen werden niet aanvaard en 2 voorstellen krijgen hopelijk nog een gevolg. Een ruime onvoldoende dus.

Nochtans bracht de stad zelf reeds in 2018 de onveilige plekken in kaart samen met de scholen en de lokale politie tijdens het Route2School-project. Sindsdien is er weinig veranderd.

Een fietstocht om de onveilige situaties aan te klagen en een reeks concrete voorstellen van de Fietsersbond mochten baten.

Vier jaar later toont het stadsbestuur (N-VA / CD&V) nog steeds te weinig ambitie.'

Wim Peersman, voorzitter van de Fietsersbond, vervolgt : 'Met 150 fietsers tijdens de Kidical Mass fietstocht hebben we een sterk signaal gegeven dat de fietsveiligheid voor kinderen eindelijk aangepakt moet worden.

Als we dan merken dat 7 van onze 10 voorstellen met weinig argumentatie en zonder alternatief aan de kant geschoven worden, dan is dat een grote teleurstelling. We hadden gehoopt om te horen wat dan wel mogelijk is op korte termijn. De Fietsersbond Herentals vraagt zich af waar de visie en de daadkracht zijn om nog tijdens deze legislatuur een verschil te maken in het belang van onze jongste weggebruikers.”

Tijd voor actie

"Het uitblijven van voldoende maatregelen voor jonge fietsers staat in contrast met de ambities die de schepencollege heeft uitgesproken bij het ondertekenen van het SAVE-Charter in april 2022. Het charter houdt een engagement in van de Stad om de verkeersveiligheid voor kinderen structureel te verbeteren.

De burgemeester (CD&V) en de verantwoordelijke schepen van mobiliteit (N-VA) spraken van een ‘persoonlijke bekommernis’. In het zonaal veiligheidsplan staat verkeersveiligheid bovendien als topprioriteit ingeschreven.

De Fietsersbond is erkentelijk voor de inspanningen die gebeuren om schoolstraten te organiseren, maar deze zijn ruim onvoldoende. Een fietsroute is immers maar zo veilig als het zwakste punt onderweg.

De Fietsersbond Herentals lanceert daarom opnieuw een dringende oproep aan het stadsbestuur om de intenties geformuleerd in het SAVE-charter en het zonaal veiligheidsplan spoedig om te zetten in acties op het terrein.

Voorafgaand aan de uitvoering van een grondige mobiliteitsstudie en een mobiliteitsplan kunnen al goedkope en eenvoudige maatregelen genomen worden om onze kinderen veilig naar school te laten stappen en trappen, zonder grote impact op de begroting en de langetermijnplannen. De veiligheid van de kinderen moet prioriteit krijgen en kan niet langer wachten.

Tijd voor ambitie

Herentals scoort in enquêtes en bevragingen steevast ondermaats qua fietsveiligheid en -comfort:

Slechts 37% van de Herentalsenaren vindt dat je veilig kan fietsen in Herentals.

Slechts 36% van de Herentalsenaren vindt dat kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen gaan in Herentals.

Slechts 38% van de Herentalsenaren vindt dat er voldoende fietspaden zijn in Herentals.  Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, 2020, Agentschap Binnenlands Bestuur.

In het Fietsrapport 2022 scoort Herentals een magere 5/10. De stelling ‘Kinderen kunnen veilig naar school fietsen door fietsstraten, schoolstraten en andere veilige routes’ kreeg slechts 2,3 op 5.   Bron: Fietsrapport Herentals, 2022, Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Deze povere scores staan in schril contrast met het Herentals dat zich graag in de verf zet als de ‘Keizerstede’ en trots is op zijn wielerkampioenen... typisch en ongepaste politieke propaganda.

De Fietsersbond Herentals roept het stadsbestuur op om een échte fietsstad te worden waar iedereen, jong en oud, zich welkom voelt op twee wielen en keizerlijk kan fietsen. De leden en sympathisanten van de Fietsersbond reiken de hand naar bestuurders die met ambitie en goesting hieraan willen werken.'

Fietsersbond

Fietsersbond

Fietsersbond

Deel dit artikel