De Fietsersbond Herentals reageert verheugd op de opening van de fietsostrade van Herentals naar Olen en Geel.

'Het traject tussen Herentals en Olen voldoet aan de hedendaagse normen', zegt Wim Peersman, voorzitter van Fietsersbond Herentals. 'Toch ziet de Fietsersbond nog belangrijke werkpunten om de veiligheid voor fietsers tussen Herentals en Sint Jozef-Olen structureel te verbeteren.

De nieuwe fietsostrade is voldoende breed en kwaliteitsvol aangelegd in comfortabel okerkleurig asfalt. Er is aangepaste verlichting langs het fietspad en in de tunnels. De reflecterende randmarkering langs het traject voorkomt bermongevallen.

Bovendien zijn er op het grondgebied van Herentals voldoende aansluitingen via op- en afritten die zorgen voor een goede bereikbaarheid van de fietsostrade.

We merken dat al veel fietsers, waaronder kleuters en lagere schoolkinderen, de weg hebben gevonden naar de nieuwe fietsverbinding om te fietsen naar school, het werk of ter ontspanning.

De provincie Antwerpen heeft mooi werk geleverd en gezorgd voor een vlotte en veilige fietsverbinding tussen Herentals en Geel. We zijn hier erg blij mee en zijn ervan overtuigd dat het fietsverkeer zal groeien dankzij deze investering.

De Fietsersbond Herentals ziet evenwel nog een aantal belangrijke en dringende werkpunten om het fietscomfort en de fietsveiligheid te verhogen op het traject tussen Herentals en Sint-Jozef-OIen.'

'Bewegwijzering kan beter'

'Op dit moment ontbreekt de bewegwijzering op de fietsostrade', vervolgt Wim Peersman. 'Als je de lokale situatie niet erg goed kent, is het zoeken naar de oprit van de fietsostrade in één van de zijstraten van de Koulaak.

Bewegwijzering is zeker ook nodig omdat er na het eerste deel van de fietsostrade (van de Olympiadelaan naar de Poederleeseweg) aan de AVEVE een alternatieve route gevolgd moet worden.

Fietsers moet vanaf daar via de ovonde aan Kleding Wellens, de Raapbreukstraat en de Koulaak een niet vanzelfsprekende omleiding nemen van 1 km.

Deze is momenteel niet aangegeven.'

'Onveilige ovonde'

Fietsers moeten als ze van het station van Herentals komen langs de 'ovonde' fietsen. Deze langwerpige rotonde is één van de gevaarlijkste punten voor fietsers en voetgangers in Herentals.

Wim Peersman: 'Ronde punten zijn structureel onveilig voor fietsers wegens het hoge risico op conflict met gemotoriseerd verkeer. We pleiten ervoor om de ovonde zo snel mogelijk te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten die het verkeer conflictvrij afhandelen.

Een fietsroute is immers maar zo veilig als het gevaarlijkste punt.

Investeren in de AB-as De Fietsersbond vindt verder dat er geïnvesteerd moet worden in fietsinfrastructuur op de as Augustijnenlaan – Belgiëlaan, doorheen het centrum van Herentals.

Deze as vormt immers het meest logische en het directe traject richting Geel, om na de jachthaven aan te pikken op de fietsostrade. De België- en Augustijnenlaan hebben het potentieel om het toenemende lokaal én doorgaand fietsverkeer veilig af te handelen.

Momenteel worden ze echter nog steeds grotendeels gebruikt als één langgerekte grote permanente parkeerplaats. We roepen de stad Herentals op om het goede voorbeeld van de provincie Antwerpen te volgen en dringend te investeren in betere fietsinfrastructuur in het centrum.'