U bent hier

Fietsrapport levert voor Nijlen 11e plaats op

Nijlen regio
04.06.2020 - 07.47u
Door: Mark Jaspers

Dankzij de 143 Nijlenaars die vorig jaar de enquête van de Fietsersbond invulden, kreeg Nijlen een uitgebreid fietsrapport.

Via deze enquête konden de inwoners hun score geven op tal van vragen die te maken hebben met hoe aangenaam en veilig het fietsen is in de gemeente, hoe het met de infrastructuur gesteld is en hoe er over fietsen gecommuniceerd wordt.

Dat leverde een totaalscore op van 64%. Daarmee behaalt Nijlen de 11e plaats op een totaal van 83 gemeenten uit dezelfde categorie. De resultaten worden nu meegenomen in de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan.

De beste score behaalt Nijlen in de categorie communicatie: onze inwoners geven het bestuur een 3,8 op 5 voor het actief aanmoedigen van fietsen (door acties, campagnes, ...).

Aan de werkpunten wordt gewerkt

Veiligheid en fietscomfort scoren met 2,9 op 5 het minst. Lokaal bestuur Nijlen is zich daarvan bewust en werkt daarom hard aan bv schoolstraten, fietsstraten, het aanleggen van vrijliggende en dus veilige fietspaden en van fietsdoorsteken in en nabij het centrum.

Zo is de aanleg van een gescheiden fietspad langs de Herenthoutsesteenweg net klaar en start Nijlen samen met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) binnen afzienbare tijd starten de werken om ook langs de Broechemsesteenweg verder een veilig fietspad aan te leggen.

Dit zal gekoppeld worden aan het verbeteren van de fietsveiligheid aan de brug over het Netekanaal en verder naar het kruispunt met de N14 op grondgebied van de gemeente Ranst.

Aandacht voor fietsveiligheid- en comfort bij nieuwe projecten

Daarnaast kiest de gemeente bij nieuwe verkavelingen steeds voor 'fietser op de eerste plaats' met extra doorsteken. Je kan deze bekijken op www.nijlen.be/omgeving/verkeersveiligheid/veilig_naar_school

Ook bij wegenwerken wordt de fietsveiligheid steeds voorop gezet en wordt het fietscomfort waar mogelijk verbeterd en veiliger gemaakt.

Er werden onlangs ook mobiele fietsenstallingen voor evenementen en extra fietsbeugels aangekocht. Zo werkt de gemeente toe naar een modal shift waarbij we met z'n allen meer op de fiets springen en duurzame verplaatsingen maken.

Het volledige fietsrapport van Nijlen kan je bekijken op https://www.nijlen.be/fietsrapport-nijlen-2020

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto