U bent hier

Fietsveiligheid topprioriteit voor nieuwe kruispunten Turnhoutsebaan met Kapellestraat en Postelarenweg

Mol
29.06.2022 - 11.55u
Door: Herman Gezelle

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan plannen om de kruispunten van de Turnhoutsebaan (N18) met de Kapellestraat en Postelarenweg te vernieuwen.

AWV wil de verkeersveiligheid op en rond de kruispunten verbeteren, waarbij de veiligheid van fietsers de absolute prioriteit krijgt. Dinsdagavond 28 juni werden de ontwerpplannen tijdens een online vergadering aan de rechtstreeks betrokken buurtbewoners voorgesteld.

Het drukke kruispunt van de Turnhoutsebaan en Kapellestraat wordt door vele fietsers ervaren als verkeersonveilig. Dit bleek telkens uit bevragingen door de media bij onze inwoners.

Ook in het participatietraject in de aanloop naar ons meerjarenplan werd dit kruispunt aangestipt als aan te pakken. Veel auto's op de Turnhoutsebaan maken hier een afslagbeweging, waardoor ze potentieel in conflict komen met fietsers langs de Turnhoutsebaan of fietsers die de Kapellestraat willen gebruiken.

Er zijn op dit moment geen met verkeerslichten beveiligde oversteekmogelijkheden.

Ook voor autoverkeer is het huidige kruispunt allerminst evident. Verkeer uit de Kapellestraat richting Centrum heeft het door de drukte op de Turnhoutsebaan vaak moeilijk om deze beweging te maken. Hierdoor lopen de wachtrijen in de Kapellestraat tijdens spitsuren snel op. Verkeerslichten kunnen deze afslagbeweging vergemakkelijken.

Bij de heraanleg van de Leenhofstraat in 2012 stonden al tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt Turnhoutsebaan – Kapellestraat. Dit werd door velen als uiterst positief ervaren.

Op basis hiervan startte Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder van de Turnhoutsebaan een project op waarbij het volledige kruispuntencomplex zou worden heraangelegd. De afgelopen jaren ontving het gemeentebestuur eerste conceptplannen ter bespreking. Op dit moment is voor het Agentschap Wegen en Verkeer het dossier voldoende gevorderd om de definitieve ontwerpplannen publiek te presenteren.

Tussen Violettenstraat en Postelarenweg

De herinrichting van beide kruispunten Turnhoutsebaan strekt zich uit over een afstand van 225 meter tussen de Violettenstraat en de Postelarenweg. Naast de herinrichting van de kruispunten vernieuwen we de fietspaden aan beide zijdes van de weg en creëren we een nieuwe bushalte (haltehaven) naast de rijbaan.

Verkeerslichten op kruispunt Kapellestraat

Het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Kapellestraat wordt voorzien met verkeerslichten en bijhorende oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Het verkeer op de Turnhoutsebaan krijgt in beide rijrichtingen een afslagstrook naar de Kapellestraat. Dit verhoogt de vlotte doorstroming op de Turnhoutsebaan.

Kruispunt Postelarenweg

Het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt met de Kapellestraat heeft onvermijdelijk een impact op het nabijgelegen kruispunt. Om de goede werking van de verkeerslichten en de vlotte doorstroming op de Turnhoutsebaan te verzekeren, beperkt AWV het aantal verkeersbewegingen op dit kruispunt.

Op de Turnhoutsebaan zal je uitsluitend op de rijrichting van Dessel naar Mol-Centrum nog de Postelarenweg rechts kunnen inrijden. Een middenberm maakt de overige verkeersbewegingen onmogelijk.

Eerst grondverwerving, dan pas start werken

Om al deze werken te kunnen uitvoeren, moeten gericht een beperkt aantal grondverwervingen gebeuren. Na de digitale infosessies starten hierover individuele gesprekken met de betrokken grondeigenaars.

De specifieke grondverwervingen zijn zowel nodig voor de bushaltes als de toekomstige afslagstroken op het kruispunt. Het betreft telkens beperkte stukjes voortuin.

Wanneer de vereiste grondverwervingen zijn afgerond, kan de realisatie aanvatten. In het voorjaar van 2023 verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen de aanwezige nutsleidingen, waarna de heraanleg kan starten.

April vormt daarbij een streefdatum. De werken worden opgedeeld in twee fases, zodat in elke fase doorgaand verkeer over één rijstrook naar het Centrum mogelijk blijft. De werken zullen ongeveer 3,5 maanden in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werken blijven de aansluitingen met de Kapellestraat en de Postelarenweg afgesloten.

Impact op woonstraten

De herinrichting van de kruispunten van de Turnhoutsebaan met de Kapellestraat en Postelarenweg heeft onvermijdelijk ook een invloed op de verkeersstromen in de nabijgelegen woonstraten.

Het gemeentebestuur zal de komende maanden verkeerstellingen uitvoeren om de verkeersintensiteiten in deze omgeving verder in kaart te brengen. In de loop van het najaar gaan we met deze informatie in overleg met de betrokken straten. Daarbij analyseren en bespreken we of er flankerende verkeersmaatregelen vereist zijn.

Deze verkeersmaatregelen kunnen we – al dan niet af te dwingen met proefopstellingen – voor een afgesproken testperiode invoeren na de herinrichting van de kruispunten. Nadien volgt een evaluatie en een eventuele bestendiging.

Heraanleg Kapellestraat

Bij de herinrichting van het kruispunt Turnhoutsebaan – Kapellestraat krijgt deze laatste straat al een aanzet voor de eerste meters van nieuw fietspad langs beide zijdes. Dit vormt de voorbereiding op de beoogde heraanleg van de Kapellestraat.

In dit dossier zitten ook uitgebreide rioleringswerken omvat, wat uiteraard de complexiteit fors verhoogt en de timing van dit project sterk beïnvloedt. Het gemeentebestuur wenst van dit belangrijk dossier verder werk te maken.

Meer informatie

Een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie over het verdere verloop van deze plannen vind je terug op www.wegenenverkeer.be/mol. Heb je vragen? Contacteer de bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

imageMeer nieuws

Parcours van Dodentocht in Bornem wordt door de hitte ingekort

Internationaal | Nationaal | Neteland | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 10.08.2022 - 01.34u

"Hoogsensitief Groeien" organiseert eerste grote event voor hoogsensitieve personen in België

"Hoogsensitief Groeien" organiseert eerste grote event voor hoogsensitieve personen in België
Geel | Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 10.08.2022 - 00.59u

Varen op deel Kleine Nete verboden wegens droogte

Varen op deel Kleine Nete verboden wegens droogte
Grobbendonk | Herentals | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 09.08.2022 - 13.39u

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Nieuwtjes schepencollege Herentals
Herentals 09.08.2022 - 13.29u

Mega Jungle Jump in Westerlo met extra veel waterspringkastelen

Kempen regio | Neteland | Westerlo 09.08.2022 - 10.09u

FBI doorzoekt villa oud-president Trump

Internationaal 09.08.2022 - 04.22u

Kick-off Chains of Charity met eerste nominaties door Netropolix

Kick-off Chains of Charity met eerste nominaties door Netropolix
Geel | Nationaal | Neteland | Provincie Antwerpen 08.08.2022 - 19.25u

De Bleeker: 'Regels voor influencers moeten efficiënt, duidelijk en werkbaar zijn'

EU | Kempen regio | Nationaal | Neteland 08.08.2022 - 19.16u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto