Een jaar na het invoeren van de fietszone is een kleine meerderheid van de fietsers tevreden. Dat blijkt uit een eerste evaluatie op basis van verkeersanalyses, een gebruikersbevraging en een rapport van Fietsberaad. Maar er is nog heel wat ruimte voor verbetering.

Zo is er bijvoorbeeld nog te veel autoverkeer waardoor het niet altijd even aangenaam fietsen is. De overtredingscijfers van de politie evolueren in de goede richting maar het herhalen van de regels blijft zeker tijdens de eerste jaren een noodzaak. De stad stelt nu een aantal acties voor om de knelpunten aan te pakken.

Op 15 juni 2020 werd in het centrum van Geel een fietszone ingevoerd, goed voor 21 aaneengesloten fietsstraten. Het is een maatregel die de ambitie van de stad om een echte fietsstad te worden, onderstreept.

Een jaar na het invoeren van deze nieuwe maatregel, is het tijd voor een eerste evaluatie en bijsturingen. De evaluatie bestond uit verschillende onderdelen zoals de resultaten uit verkeersanalyses in de fietszone en een rapport van Fietsberaad.

De stad hield ook een bevraging bij de inwoners om de knelpunten in kaart te brengen. Na één jaar fietszone in het centrum van Geel is deze door de meeste gebruikers goed gekend. Ze wordt echter onvoldoende gerespecteerd.

Conclusies

Enkele positieve resultaten uit de bevraging:
• 77% van de fietsers vindt de fietszone een vlotte en directe fietsverbinding;
• 61% van de fietsers vindt de fietszone veilig;
• 93% van de automobilisten geeft aan de verkeersregels te kennen;
• 84% van de automobilisten geeft aan deze ook grotendeels of volledig te respecteren.

De voornaamste knelpunten die worden ervaren

Er wordt vaak te snel gereden en het inhaalverbod van fietsers wordt nog vaak niet nageleefd. Zowel fietsers als autobestuurders hechten meer belang aan het respecteren van de maximumsnelheid van 30km/u dan aan het inhaalverbod.

Te brede straten dragen dan weer niet bij tot het respecteren van de fietszone. In deze straten wordt het inhaalverbod beduidend minder goed gerespecteerd dan in smallere straten.

• Nog teveel auto's aanwezig in het straatbeeld met teveel doorgaand verkeer, dat wil zeggen gemotoriseerd verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft binnen de fietszone;
• Een hoog aantal snelheidsovertredingen;
• Fietsers worden nog steeds veelvuldig ingehaald;
• Fietsers ervaren vaak een opgejaagd gevoel indien auto's of grotere voertuigen zoals een bus of vrachtwagen vlak achter de fietser blijven hangen;
• Fietsers ervaren hinder door geparkeerde of stilstaande voertuigen op de rijbaan, voornamelijk in de Nieuwstraat;
• Conflicten ontstaan tussen fietsers en bussen doordat beiden dezelfde routes gebruiken;
• De overtredingscijfers van de politie evolueren in de goede richting maar het herhalen van de regels blijft zeker tijdens de eerste jaren een noodzaak;
• Uit de statistieken blijkt eveneens dat het aantal ongevallen in het centrum een dalende trend kent. Het zou al te gemakkelijk zijn om deze daling volledig toe te schrijven aan de fietszone maar de fietszone heeft de trend zeker verder versterkt.