Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fijne ontmoetingsavond delegatie Molse stedenbanden in Tydeeh

Mol

Op vrijdag  was iedereen welkom op de ontmoetingsavond met de delegatieleden uit de Molse stedenbanden Kara Kara en Santo Tomás. Van 23 september tot 12 oktober is een vijftallige delegatie uit onze zustersteden Kara Kara (Niger) en Santo Tomás (Nicaragua) te gast in Mol.

> Delegatie Santo Tomás

·        Yorleni Velasquez: vertegenwoordigster economisch project; ·        Yuri Alfaro: lid van raad van bestuur C.D.C. (onze partnerorganisatie)

> Delegatie Kara Kara

·       Mamane Barazé: coördinator ONG REVE (onze partnerorganisatie); ·       Maman Falah: lid van raad van bestuur ONG REVE ·       Anaroua Neino: burgemeester Kara Kara.

Stedenbanden Santo Tomás en Kara Kara

Sinds april 1985 heeft onze gemeente een stedenband met Santo Tomás en sinds mei 2007 met Kara Kara. In een stedenband engageren 2 gemeenten zich om op een duurzame en respectvolle manier met elkaar samen te werken voor een langere periode. Door het uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie willen we komen tot een beter bestuur, een betere kennis van elkaars realiteit, sterktes en zwaktes en bouwen we samen aan een meer rechtvaardige solidaire wereld.

Santo Tomás

De gemeente Santo Tomás ligt in de regio Chontales, in het groene hart van Nicaragua, aan de oevers van de rivier Mico. Zowel in Mol als in Santo Tomás werken de gemeentebesturen, de basisgroepen en hun jongerenbewegingen en de bevolking samen aan de stedenband. Hierbij gaat de aandacht naar hulpprogramma’s, sensibilisatie, uitwisseling van mensen en ideeën en technische ondersteuning. Concreet werkt de stedenband rond onderwijs, gezondheidszorg, wijkopbouw, milieu, lokale economie en voedselzekerheid, drinkwatervoorziening, jeugdwerk en gemeentelijk beleid.

Kara Kara

Kara Kara is een uitgestrekte gemeente in het zuidwesten van Niger, vlakbij de grens met Nigeria. Niger is een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. Het is volledig afgesloten van de zee. Het land heeft bijna geen natuurlijke rijkdommen en wordt regelmatig geteisterd door droogte en geweld. Niger is dan ook één van de armste landen ter wereld. Concreet werkt de stedenband rond gezondheidszorg, zuiver water, onderwijs, het versterken van de vrouwen en het versterken van het plaatselijk bestuur. De komende jaren ondersteunen we ook de bouw van een dierenmarkt, wat de inkomsten van de gemeente zal verhogen.

Vrijwilligerscomités

In Mol zijn twee vrijwilligerscomités actief om de werking van de stedenbanden te dragen. Zij worden bijgestaan door de ambtenaar bevoegd voor mondiaal beleid. De comités komen de 1e en 3e zaterdagvoormiddag van de maand samen in het Wereldhuis op het Santo Tomásplein. Zij organiseren het hele jaar tal van activiteiten om de Mollenaren te informeren en sensibiliseren en sponsoring binnen te halen voor de projecten in het Zuiden. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om aan te sluiten. In Kara Kara werken we samen met het lokale bestuur en ONGO REVE, in Santo Tomás met het lokale bestuur en de organisatie Comité para Desarrollo Comunal (C.D.C.).  Foto Mol rr.

Mol

Stedenbanden Mol

Mol

Deel dit artikel